Leopold II...

   
   

Home
Up
Fam. Marsily
Fam. Havenith
Fam. Bunge
Fam. Grisar
"Good Engels"
Leopold II...

Leopold II, Kreglinger en Bunge

Leopold II is begin 20ste eeuw verschillende malen op bezoek geweest in Antwerpen.

Hier twee foto's die ik heb kunnen vinden. Op de eerste bevindt hij zich op de Grote Markt, voor het stadhuis, en is in gesprek met enkele notabelen (minister Aug. Delbeke en burgemeester Alphonse Hertogs). Het gedrongen mannetje met witte hoed en de handen op de rug is Eugène Kreglinger, die de gildehuizen had laten restaureren (of beter: reconstrueren: zie de twee foto's rechts ervan: de ene is laat 19de eeuw, de andere van vandaag). Deze foto moet een bezoek memoren ergens tussen 1906-1908, daar burgemeester Alphonse Hertogs er nog op staat. In 1909 was de koning - zeker - 2x in Antwerpen, éénmaal om zijn familie af te halen en in juni 1909 voor de 'Koloniale Week'. Deze feesten waren ingericht door de stad Antwerpen naar aanleiding van de wet van 18 november 1908, waarbij Kongo een Belgische kolonie werd. Koning Leopold II was natuurlijk de eregast. De eigenlijke feesten, met een grote praalstoet, vonden plaats op 5 en 6 juni. Op de foto onderaan deze pagina een opname waar de koning wandelt naast... Edouard Bunge, wie anders. Deze immers had hem bij de ontginning (ontsluiting, exploitatie, uitbuiting, u mag kiezen) van Congo geholpen. Tijdens een eerdere ontvangst door de Handelskamer van Antwerpen georganiseerd, had Leopold Edouard ook reeds publiekelijk eer bewezen.

 

Leopold (met zijn dochter Clementina, links van hem) wandelend over de Meir, geflankeerd door Edouard Bunge (scan van een kopie van een krant, waarvan ik oorsprong noch titel ken)

juni 1909