Jacobus Revius, 1586 – 1658

De Encyclopaedia Britannica noemt hem zonder meer de “the greatest Christian lyricist of his period”. Zoveel kwaliteitsdichters hebben we niet in de kerk; dus die we hebben moeten we in ere houden....

  1. Jacob Revius in het Liedboek voor de Kerken (nogal lang en tamelijk ernstig). Hierin wordt aan de hand van de 7 liederen die van hem in het Liedboek zijn opgenomen een schets gegeven van zijn culturele en spirituele eigenaardigheden

  2. Jacob Revius en Clement Marot; over chanson 23 van Marot ("Tant que vivray en age florissant') en Revius herdichting hiervan (tamelijk luchtig). In dit cursiefje peil ik naar Revius adoratie voor Marot en bespreek ik enige varianten die van dit beroemde chanson bestaan.

  3. Op mijn 'gewone' site kunt u ook een eigen selectie uit zijn gedichten lezen. Het hele oeuvre staat tegenwoordig op DBNL.org (ed. W.A.P. Smit). Ik mocht een originele editie met eigenhandig geschreven opdracht uit 1630 raadplegen (bereidwillig ter beschikking gesteld door G.J. Buitink, collectie nu in de VU). Daar ook soms een korte toelichting opgenomen.

up