Index of /maus

Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon..

Lied van verlangen

tekst: Jaap Zijlstra -- melodie: psalm 119  (nieuw liedboek 220)

Als lied 220 is dit fraaie gedicht (want dat is het in origine) van Jaap Zijlstra opgenomen in het Liedboek 2013. De daar gegeven melodie van Jos D'Hollander is prachtig, maar lastig zingbaar voor een gemeente. Ook is ze duidelijk gemaakt voor het eerste couplet (word-painting). Wat echter bij couplet 1 precies past, is in de volgende coupletten gratuit. Jaap Zijlstra schreef zijn gedichten en liederen vaak met een melodie in het hoofd. Dit lied - zo deelde hij zelf mee - heeft hij gecreëerd met de melodie van Psalm 119 in het achterhoofd. Welnu: waarom dan dit lied niet zingen op die melodie ?

t. Jaap Zijlstra: "Lied van verlangen"
m. Psalm 119 (Louis Bourgeois, Genève 1551)

zoals een bloem wijze ps 119

 

1 Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon,
een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel,
ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond,
zoekt naar het licht en opstaat om te leven,
zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig Licht,
zo taalt ons lied naar U, o God van vrede.
 
2 Lof zij uw Naam die oplicht in de nacht,
uw luister staat geschreven in de sterren,
zo hoog van eer, een uitstraling zo zacht,
taal van genegenheid, tijding van verre.
Wij zien verwonderd naar de stille pracht,
zou ooit een mens die heerlijkheid verwerven.
 
3 In sierlijk schrift, hoog aan de hemeltrans,
hebt Gij de nacht uw signatuur gegeven.
Wij zijn geschreven met dezelfde hand,
dezelfde gratie wekt ook ons tot leven.
De morgenster, zozeer aan U verwant,
Hij heeft het uur der duisternis verdreven.
 
4 God van ons hart, Gij die ons zingen doet,
uw mensen zijn wij, maaksel van uw handen.
uw adem geeft ons innigheid en gloed,
o leid ons uit het huis van schade en schande -
Gij schenkt de sterveling een vergezicht,
uw stad van licht daalt neer over de landen.