Index of /maus

Toen eenmaal God terneder kwam

John Keble (1792-1866), hoogleraar letterkunde in Oxford, schreef een cyclus gedichten voor het kerkelijk jaar. Dit is zijn bijdrage voor Pinksteren. Het vuur van Handelingen 2 wordt via de bijbelse metafoor van de tegenstelling Sinai/Sion (HebreeŰn 12:18-24) uitgewerkt tot een spannend romantisch gedicht. Het origineel kent nog 4 verzen meer, maar die worden al heel lang - ook in Engeland - weggelaten. De 7 overgebleven coupletten vormen een sterke eenheid. Ik vermoed dat dit lied niet is opgenomen in LB2013 omdat de tegenstelling afschrikwekkend Sinai vs. heerlijk Sion als anti-juda´stisch wordt ervaren en op de substitutietheologie is gebaseerd. Dat lijkt me correct. Maar ja, als je dat even signaleert voor je het zingt, is dat toch geen probleem. Een kans juist...  Vergelijk ook het Hemelvaartslied van Harriet Auber

Gezang 243 Liedboek voor de Kerken (reeds in de Proefbundel, 102 gezangen, nr. 70) - De vertaling is J.W. Schulte Nordholt.


toen eenmaal god terneder kwam


1   Toen eenmaal God terneder kwam,
kwam Hij in toorn en gloed,
half duisternis, half witte vlam,
de wolken voor zijn voet.

2   Maar liefelijk en zacht gezind
komt Hij de tweede keer.
Zo teder als de morgenwind
daalt nu zijn duif terneer.


3   Het vuur, op Sina´ een stroom,
een wilde vlammendans,
is nu op ieder hoofd een kroon,
in ieder oog een glans.

4   De stem die als bazuinen luid
neersloeg op 't bevend volk,
met majesteit weerklinkend uit
de donkerzwarte wolk,

5   die grote stem des hemels vindt
nu hartelijk gehoor,
en is als ademtocht van wind,
als geestdrift in het oor,

6   en vult de kerk van God, en vult
de wereld overal;
slechts niet het hart dat in zijn schuld,
zijn trots volharden zal.

7   Kom Heer, kom wijsheid, liefde, kracht,
kom in het oor, o Geest,
en red, Heer, door uw overmacht
wie U bemint of vreest.
Liedboek voor de Kerken 1973