Index of /maus

O vrolijk levenslicht [Phoos hilarion]

Lied van Willem Barnard, geïnspireerd op Griekse vesper hymne Phos Hilaron (Koinē Grieks: Φῶς Ἱλαρόν), 3de eeuw. Dit is de vroegst bekende christelijke hymne buiten de Bijbel, die nog steeds in gebruik is. Ze is onderdeel van de vespers in de Byzantijnse ritus en de katholieke kerk. Ook in sommige anglicaanse en lutherse liturgieën komt ze voor. De melodie is die van de calvinistische versie van de vesperhymne (Lofzang van Simeon). In de engelse hymnbooks wordt het ook op die melodie gezongen (maar dan zonder rusten): O gladsome light.

 phoos hilarion

O vrolijk levenslicht
van 't goddelijk gezicht
dat straalt van eeuwigheden,
gezegend zijt ge ons
nu deze dag haar glans
verliest aan het verleden.

Eer deze dag verdwijnt
zien wij het licht dat schijnt
en dat ons blijft bewaken,
o Vader die daar straalt
en Zoon die nederdaalt
en geest, Gij vuur en baken!

Aan U wordt toegebracht
bij ’t vallen van de nacht
het offer der gezangen,
o Zoon van God omhoog,
de wereld voor uw oog
zal ’t nieuwe licht ontvangen

 

bron: Een plaats ontzegd. 64 liederen uit het concept van de gezangencommissie, 1983
Opgevist in 2005 voor de bundel 'Tussentijds' (nr. 123), maar niet weerhouden in Liedboek 2013.