Index of /maus

O eeuwge vader sterk in macht / Eternal father

Gezang 467

Eternal Father, Strong to Save is een een lied uit1860, dat zeelieden en 'marines' bijzonder nauw aan het hart ligt. de auteur. Het lied kwam aan het eind van de 19e eeuw lied in gebruik bij de Royal Navy en de United States Navy, waarna ook andere Engelse en Amerikaanse krijgsmachtdelen het gingen gebruiken. De laatste regel van de eerste strofe is waarschijnlijk doorslaggevend voor dit succes bij alle zeevarenden.: "For Those in Peril on the Sea".  Voor hen die zijn in nood op zee. Een lied als dit hoort gewoon in een liedboek te staan van elk land dat grenst aan de zee...

1   O eeuw'ge Vader, sterk in macht,
wiens arm betoomt der baren kracht,
die wijst de grond'looz' oceaan
de hem gestelde perken aan,
o wil verhoren onze bee
voor hen die zijn in nood op zee!

2   O Christus, wiens bestraffend woord
door wind en water werd gehoord,
die onder 't stormen rustig sliep
en wandeld' over 't schuimend diep,
o wil verhoren onze bee
voor hen, die zijn in nood op zee!

3   O Geest, die op de grote vloed
gelijk een vogel hebt gebroed,
breng Gij 't geweld der zee tot staan
en laat de mens met vrede gaan.
O wil verhoren onze bee
voor hen, die zijn in nood op zee!

4   O God, die ons behoeden wilt,
bescherm de broeders, wees hun schild
in storm en strijd, ga met ze mee
en red ze van 't geweld der zee,
dat land en water wijd en zijd
lofzingen uw barmhartigheid.

File:Eternal Father, Strong to Save.jpg - Wikimedia Commons