Index of /maus

Jezus is ons licht en ons leven

Gezang 222. Een sololied, dat is duidelijk, maar dankzij mw. Woensel Kooy (oude en nieuwe zangen) heeft toch ook menige gemeente zich op Paaszondagen hieraan gewaagd. Als het te lastig is: solistisch of cantorij. Piano kan ook. Dankzij Bach's zetting is het altijd een feest. Eenvoudige stralende tekst. Gewoon doen!

 

 

1   Jezus is ons licht en leven!
Hij, die, aan het kruis geheven,
met zijn bloed ons heeft gekocht,
heeft nu vorst'lijk overmocht.
Hij kan niet gebonden wezen;
als een held is Hij verrezen!
Halleluja! Halleluja!

2   Hij heeft ridderlijk gestreden,
hel en duivel neergetreden;
woedt de vijand nog zo zeer,
schaden kan hij ons niet meer.
Sion moet Hem dank bewijzen
en met luider stemme prijzen.
Halleluja! Halleluja!

3   't Leven heeft de dood verslonden;
wat geboeid is, wordt ontbonden.
Dood, waar is uw overmacht,
waar uw prikkel, waar uw kracht?
's Heren vrijgekochten hopen,
want de hemel gaat hun open.
Halleluja! Halleluja!