Index of /maus

Gezang 150 - bundel 1938

Alle volken looft den Here

Dit lied komt m.i. beter tot z'n recht op de melodie uit de Hervormde bundel 1938 (= zetting uit Darmstadt Kantional 1687), dan met de melodie uit Liedboek 1973 (O durchbrecher aller Bände - gezang 464)

alle volken melodie 1938

 

Alle volken, looft de Heere,
aarde, zing een vrolijk lied
juicht nu allen, geeft Hem ere:
Hij vergeet de zijnen niet!
    In het beurtgezang der sferen
in des afgrond bange kreet
ruist de lof, de lof des Heeren,
die de zijnen niet vergeet.
 
Uit hem vloeien alle krachten,
tot Hem stijg' der aarde lied!
Zalig wie de Heer verwachten:
Hij vergeet de zijnen niet!
    Smelt dan samen, hem ter ere
diept' en hoogheid, lust en leed,
in het loflied aan de Heere,
die de zijnen niet vergeet!

De melodie is een van de versies van Alle menschen müssen sterben.

Wij kennen deze melodie o.a. van het lied Ruwe stormen mogen woeden...' (= couplet 3 van 'God heeft mij zijn Zoon gegeven', Liedboek 1973, gez. 445). De zetting ziet u hieronder. Dus te gebruiken voor dit lied. Over de melodie, zie hier

 

allevolken_schweiget