Index of /maus

O zalig, heilig Bethlehem (gez 131)

 

Waarom dit lied met fraaie melodie (wrsch. een Franse air de cour) verdwenen is, versta ik echt niet.

Het is een echte oud-Nederlandse (Vlaamse) tekst. Natuurlijk is niet alles meteen duidelijk, maar met een paar voetnoten erbij lukt dat best. En dan zing je tenminste ook eens Vlaams zou ik zeggen. Wat ik hierbij ook betreur: Door dit lied te schrappen sneuvelt tegelijk een prachtige Brugse melodie waarvan niemand minder dan Jonker Jan van Eyk (Utrecht) niet genoeg kon krijgen bij zín openluchtconcerten op het Janskerkhof, muziek die door blokfluitisten nog steeds dolgraag en veel gespeeld wordt.

En... de prachtige harmonisatie (koorzetting) van de Antwerpse kapelmeester en zangleraar Guillielmus (Willem) Messaus. Hier is die.

Oh ja, dan is de tekst zelf trouwens ook nog van een verrassende diepgang voor een kerstlied.

 

ozaligheilig

 

1   O zalig, heilig Bethlehem,
o onder duizend uitverkoren,
vereerd boven Jeruzalem,
want Jezus is in u geboren.

2   O Bethlehem, klein grote stad,
klein van begrijp*, maar groot van waarde,             begrijp = omvang
gij zijt het allereelste vat
en de allerrijkste stad der aarde.

3   Verheugt u dan, o IsraŽl,
hoe mocht me u blijder boodschap brengen?
Tot u zo komt ImmanuŽl,
wilt uit der zonden slaap ontspringen.

4   O Koning Christe, Prinse groot,
hoe wordt Gij hier aldus gevonden
in hooi, in stro, in zulke nood,
in arme doekskes teer gewonden?

5   Gij hebt het firmament gemaakt,
alwaar U loven 's hemels geesten,
maar nu geheel bloot ende naakt
ligt Gij in 't midden van de beesten.

6   O machtig God, o Jesu zoet,
wat liefd' heeft U daartoe getrokken,
dat Gij aanneemt ons vlees en bloed
om ons tot U alzo te lokken?

7   Komt tot dit Kind, gij Adams kind,
hoe kunt gij nog de wereld minnen?
Ziet hoe Jezus Hem* met u bindt,             Hem is reflexief = zich
offert Hem heel uw hart en zinnen.