Index of /maus

God enkel licht

Gezang 449

Lied van Chr. Fr. D. Schubart (1739 - ) een Sturm und Drang dichter, die ook politiek z'n mond niet hield en - dus - in het gevang belandde (zo ging dat toen). Daar schreef hij dit lied, dat in de wat kleverige vertaling van ds. A. van den Berg erg geliefd werd in Nederland. Ad den Beste gaf het lied z'n frisheid terug (vind ik).

 

1   God enkel licht,
wiens aangezicht
zo blinkend is van luister,
ziet ons onrein,
ziet hoe wij zijn
vervallen aan het duister.

2   Der sterren pracht
is voor Hem nacht,
hoe hel zij schitt'ren mogen;
en wij, bevlekt,
met schuld bedekt,
wat zijn wij in zijn ogen?

3   Heer, waar dan heen?
Tot U alleen!
Gij zult ons niet verstoten.
Uw eigen Zoon
heeft tot uw troon
de weg ons weer ontsloten.

4   Ja, amen, ja,
op Golgotha
stierf Hij voor onze zonde.
Zijn schuld'loos bloed
maakt alles goed
en reinigt ons van zonde.

5   God onze Heer,
wil tot uw eer
ons klein geloof versterken.
Dan zullen wij
Hem, waarlijk vrij,
volgen in goede werken.