Index of /maus

Jezus mijn verblijden

NB: goed afspreken welke versie van de melodie u gaat gebruiken. In 1973 is het een pure kerktoonsoort (enkel de slotnoten van regel 2 en 4 worden verhoogd bes>b). In LB2013 worden ook de leidtonen verhoogd (noot 4, regel 2 en 4 bes>b). En dan blkijft in beide gevallen de slotzin tricky: beide malen een es, terwijl sommigen een e willen zingen. - zie opmerking onderaan deze pagina.
Als u met Bach samen muziek wilt maken, moet u een latere versie van de melodie gebruiken (die in de bundel 1938 was opgenomen bij het lied heugelijke tijding, bron van hartverblijding). Ik druk 'm hieronder. Aan het eind de zetting van Bach getransponeerd naar dezelfde toonhoogte.

jezusmijnverblijden
Bron: 102 gezangen (proeve), lied 52, met 6 coupletten.br>Alle info: https://www.liedboekcompendium.nl/lied/907-jezus-mijn-verblijden-8_6_6
NB In 1973 vond men couplet 3 en 5 ook al te ouderwets om nog op te nemen (in 2013 bis in idem). Het is echter wel aardig om die toch te hebben. Als je bijv. Bach's bekende motet wilt ondertitelen (of in het Nederlands zingen) krijg je er hier gratis een goede vertaling van.

U moet dan wel de oude (barok)versie van de melodie gebruiken, anders gaat het mis.

jezus mijn verblijden - melodie Bach

 

1   Jezus, mijn verblijden,
voor mijn hart de weide,
waar het vrede vindt,
't hart dat in verlangen
naar U is bevangen,
dat U zo bemint.
Lam, o kom, mijn Bruidegom.
Buiten U is niets op aarde
zo beminnenswaardig.

2   Als Gij mij wilt hoeden,
ben ik voor het woeden
van de vijand vrij.
Laat de satan tieren
en zijn zege vieren,
Jezus staat mij bij.
Lijkt het wel of dood en hel
over mij schijnt los te breken,
Jezus is mijn vrede.


Oude slang, wat raast gij?
Muil des doods wat blaast gij?
Wereld, raas en tier,
vrees die mij wil dwingen,
hoor ik sta te zingen
onbekommerd hier.
Want Gods macht die houdt de wacht,
aarde en afgrond moeten zwijgen,
hoe zij mij ook dreigen.

3   Wat gij ook aan schatten,
wereld, moogt bevatten,
Jezus is mijn lust.
Ach, wat zou ik wensen
eer en hoop der mensen,
elders is mijn rust.
Smaad en nood en kruis en dood
zal mij, wat ik ook moet lijden,
niet van Jezus scheiden.

Goede nacht, o zinnen,
die de wereld minnen,
weg uit het gezicht.
Goede nacht, o zonden
ziet gij ligt gebonden,
komt niet meer aan ’t licht.
Goede nacht, gij trots en pracht,
en, mijn goddeloze leven,
goede nacht voor eeuwig.

4   Wat zou ik nog treuren,
als de Heer der vreugde,
Jezus binnenschrijdt!
Zij die God beminnen
zullen vreugde winnen
ook uit bitterheid.
Of mij 't kwaad naar 't leven staat,
toch zijt Gij ook in mijn lijden,
Jezus, mijn verblijden.

Opmerking:
De melodienotatie van de Crügermelodie in het 
Liedboek 2013 verschilt van die in Liedboek 1973 doordat de vierde noot in de regels 2 en 5 geen 'bes' meer is, maar een 'b’. Deze verhoging is vanaf circa 1675 vrij algemeen gebruikelijk in de liedboeken; ook het Evangelische Kirchengesangbuch (1950, nr. 293) en het Evangelisches Gesangbuch (1994, nr. 396) noteerden haar. Het Liedboek voor de kerken had een bes’. In de modale melodie van Crüger is dat strikt genomen correct, want in dergelijke melodieën werd in formules als g’-a’-b-c” de derde noot nooit verhoogd. Dat men toch algemeen een leidtoon b’ is gaan zingen, betekent dat de melodie nog sterker omgebogen wordt naar de moderne tonaliteit (in dit geval c-kleine terts). (Jan Smelik, liedboekcompendium)

De voltooiing van dit proces is in de melodie zoals we die tegenkomen bij Bach (en die ook in de bundel 1938 was opgenomen bij het lied heugelijke tijding, bron van hartverblijding), zoals die bovenaan ook is afgedrukt).
jesu meine freude - bach