Index of /maus

Heer, zie ons aarzelend staan

Een tekst voor een volwassendoop (van Muus Jacobse). Zeldzaam in het Liedboek, èn inhoudelijk héél goed. Met een prachtige melodie van A.C. Schuurman. De herhaalde regel aan het eind...!  In LB2013 is deze vervangen door een andere melodie.
NB: er zit een 'lettergrepentelfout' in couplet 3. U moet daar één lettergreep over twee muzieknoten verdelen. Voorstel LB1973: dwars door het wa-a-ter lopen. De nieuwe melodie in LB2013 (nr. 349) van Theo Goedhart lost dit probleem op door de melodie helemaal te laten golven (met meer noten dan lettergrepen - zoals bij de De dag door uwe gunst ontvangen). Slim, maar ik hoor/zing toch liever Schuurman.

heerzieonsaarzelendstaan_schuurman

Gezang 340

1   Heer, zie ons aarzelend staan
om uw stem gehoor te geven:
kom met Mij naar de Jordaan,
daar ligt de weg naar het leven!
Heer, zie ons aarzelend staan.

2   Wij moeten kiezen voor U,
want Gij hebt ons uitverkoren
ons te verliezen aan U,
uit water en geest herboren.
Wij moeten kiezen voor U.

3   Wij zien het beloofde land,
het water gaat voor ons open.
Nu mogen wij aan uw hand
dwars door het wa-ter lopen.
Wij zien het beloofde land.