Index of /maus

Halleluja, eeuwig dank en ere

Een couplet uit een lied van Abraham Rutgers. Het is als bedezang (na de preek, na het amen...) zeer bekend geworden. In mijn 'eerste gemeente' in Antwerpen zong men enkel de laatste vier regels als zegenbede na het Amen. Het zat achterin de zangboekjes gekleefd.

Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word' op aard' en in de hemel, Here,
voor uw liefd' U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot!