Index of /maus

Index of /mausDe Heiland bij de hemelvaart
Our blest redeemer, ere he breathed

Lied voor hemelvaart van Harriet Auber (1773-1862). Deze ongehuwde domineesdochter schreef zowel devotionele als 'gewone' poëzie. Een deel van haar religieuze gedichten werd gepubliceerd in Spirit of the Psalms (1829). Enkel van haar vrije op de Psalmen geïnspireerde liederen kwamen in liedboeken terecht (ca. 20 in Spurgeon's Our Own Hymn Book, 1866). Het bekendst is ze echter door "Our blest Redeemer, ere He breathed," en de hymne voor Epifanie, "Bright was the guiding star that led"". Ik vind dit wel een mooi voorbeeld van haar 'exquisite poetry'... Onderaan de pagina een vierstemmige zetting/begeleiding.


 deheilandbijdehemelvaart

1 De Heiland bij de hemelvaart,
       die teder afscheid nam,
   zei dat er weldra hier op aard'
       een trooster kwam.

2 In tongen vuur, in felle gloed,
       kwam Hij die leert en leidt,
   geweldig als een wind die woedt,
       zo groot en wijd.

3 Een vreemdeling die ons bemint,
       zo komt Hij, zacht van zin,
   tot Hij een hart vol ootmoed vindt,
       en woont daarin.

4 Hoe liefelijk spreekt dan de Geest,
       als avondwind zo stil,
   en voedt de hoop, en stilt de vrees,
       en leidt de wil.

5 Voor al wat goed en zuiver is
       en liefelijk van klank
   en uit de hemel lafenis
       zij Hem de dank.

6 Geest van licht, daal tot ons neer,
       zie onze zwakheid aan.
   Woon in ons hart en laat ons Heer,
       voor U bestaan.

Harriet Auber (1773-1862)
Vertaling J. W. Schulte Nordholt (1920-1995)

bron: Een plaats ontzegd. 64 liederen uit het concept van de gezangencommissie, 1983
Opgevist in 2005 voor de bundel 'Tussentijds' (nr. 177), maar niet weerhouden in Liedboek 2013.

ourblest