gebruik Ctrl-F (find) om in de beschrijvingen te zoeken.

 

 

Magazine van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB).

Kerkmozaïek vanaf 2003 tot 2015

2016 Kerkmozaiek houdt op te bestaan / Voortaan is er Relief

definitieve versie in PDF <jaar/maand.pdf>
view = dubbelklik
download = rechtermuisknop: save as/bewaren als

 

Cover / titel
(if available)

   
1511.pdf : De aarde op stoom

Een thema nummer n.a.v. de klimaattop in Parijs, samengesteld door de werkgroep Kerk in de Samenleving.

 

Jan van den Berg:  Vreemde streken - de verandering van het klimaat blz. 3
Steven H. Fuite:  Scheppingszondag blz. 4

Rob van Drimmelen:  Klimaat en Kerk blz. 6

Marc Lenders:  Klimaatverandering: vragen aan de protestantse theologie blz. 7

Françoise Nimal: Ethische perspectieven (document Fédération Protestante de    France blz. 10
Rob van Drimmelen:  Jezus, het weer en het klimaat blz. 11
Pascal Bararingaya:  Klimaat, milieu en Rwanda blz. 12
Mary Anne Plaatjies van Huffel:  Klimaatverandering en de VGKSA blz. 13
Greet Heslinga: Ecokerk: duurzaamheid en ecologische rechtvaardigheid blz. 14
Werkgroep Kerk in de Samenleving: Scheppen is ruimte geven én scheiden blz. 16

1510.pdf Op weg naar REFO2017

Gedicht: Annet Sinnema: Op de golven blz. 3

Jan van den Berg: Johannes Hus, vergeten reformator en martelaar blz. 4
Steven H. Fuite: “Vandaag moet ik in jouw huis zijn!” blz. 5
Guy Liagre: De kerkelijke verdeeldheid de baas blz. 7
Danny Rouges: Zeg dat de Paus het gezegd heeft blz. 10

Brief van de Executieve van de Moslims in België blz. 11
Greet Heslinga: Oecumenische viering... Tijd voor de Schepping blz. 12
Johannes Neels: Wanneer verleden en heden elkaar ontmoeten blz. 15
Leonard Rwanyindo: het koppel FPG en VPKB blz. 16
Glas in lood: Brief van de protestantse kerk te Dendermonde blz. 23

1509.pdf Wat lezen wij ? 

 

Hoeveel Bijbelboeken zijn er? Het antwoord verraadt bij welke Kerk je hoort. Ben je protestant dan zeg je: 66. Ben je roomskatholiek: 72.  En zo heb ik net op het internet geleerd: een koptische christen zal nog weer een ander getal noemen. Toch niet geheel betekenisloos, dit verschil. Er zijn dus boeken die volgens sommigen Gods Woord bevatten en volgens anderen niet. Dat roept vragen op: Welk criterium heb je daar eigenlijk voor?  En kan een mens dat wel ? En breder: betrek een moslim bij het gesprek en een hindoeïst, en je bent vertrokken. Het antwoord zult u hier niet lezen. We doen wat verkennende en omtrekkende bewegingen rond de deutero-canonieke of apocriefe boeken (soms vallen die termen samen, soms niet). We horen stemmen uit de joodse en christelijke traditie.

- Speciale aandacht voor Jezus Sirach

1507.pdf Stranden in Europa

 

Een boekennummer voor 'aan het strand', maar tegelijk ook aandacht voor het lot van de duizenden die 'stranden in Europa'.

1506.pdf Homoseksualiteit en geloof

 

Diversiteit en meningsverschillen maken Kerken rijker, opener en veelkleuriger, maar vormen met de Kerk soms ook een moeizaam huwelijk. Niet zelden verlangt men, ten koste van de heterogeniteit, naar homogeen denken en geloven. Zolang het daarbij om thema’s gaat waarover men verschillend kan denken zonder dat dit mensen al te diep in hun hoogstpersoonlijke existentie raakt: (schepping, hemel, leven na de dood...) is er niet veel aan de hand. Maar er zijn ook thema’s waarover men niet fundamenteel van mening kan verschillen zonder dat dit mensen in hun diepste persoonlijke zijn pijnlijk treft. Seksuele geaardheid is zo’n thema. Bovendien komt daar de onevenwichtigheid bij dat de afwijzing van seksuele geaardheid vrijwel per definitie gebeurt door diegenen die zelf die geaardheid niet hebben. Sterker nog: de meerderheid die “zus” is, oordeelt over de minderheid die “zo” is. Een immanente onrechtvaardigheid. Geef mij dan maar dat gedicht van Hans Andreus: “Je bent zo mooi anders dan ik, natuurlijk niet meer of minder maar zo mooi anders, ik zou je nooit anders dan anders willen.”

 

o.a. interview met gehuwd koppel (man-man), onderzoek naar de claim dat God homo's in hetero's kan veranderen (God verandert mensen, Different..)

   

1505.pdf Vlammen !

 

Het lijkt evident: vlammen op de cover van het Pinksternummer. Vuur als symbool van de Heilige Geest. Maar wie teveel vlamt, loopt het risico op te branden. En daarmee belanden we bij één van de ziektes van onze maatschappij die ook in de kerk haar slachtoffers eist: burn-out. Want hoe houd je het vol in een kerk die kleiner wordt en de energie die je erin steekt om haar gaande te houden soms in het niets lijkt te verdwijnen? We warmen ons aan het Pinkstervuur. Maar wat als de vlam in jezelf is gedoofd?

Namens de redactie, Annet Sinnema
 

1504.pdf Pasen

Jan van den Berg: Op de vleugels van Pasen blz. 3
Annet Sinnema: gesprek met de voorzitter: stress en burn-out blz. 4
Steven H. Fuite: natuurlijk blz. 5

Pasen: In dit nummer aandacht voor de betekenis die het Paas-evangelie kan hebben voor mensen in de gevangenis, de scheepvaart en voor ernstig zieken. Mensen die ieder op hun eigen manier gebonden zijn en die vanuit de moeiten van iedere dag daadwerkelijk moed putten uit het verhaal van opstanding en bevrijding:
  - Anne Kooi: opstanding bij het dieptepunt van een leven blz. 6
  - Tünde Boelens Czakany: is er leven zonder lijden? blz. 7
  - Marc Schippers: opoffering, lijden en opstanding in de intern. scheepvaart

Peter Tomson: opstanding en verheerlijking blz. 10
Rob Van Drimmelen: Syrië

 

1503.pdf Tegen de haat [Etty Hillesum]

Jan van den Berg: een sterke vrouw, wie zal haar vinden? blz. 3

In het vizier: tegen de haat
Annet Sinnema: interviews met K.A.D. Smelik en J. Wiersma

  - het onafwendbare met waardigheid dragen blz. 4
  - een weg naar weerbaarheid blz. 6
Dick Wursten: boekbespreking:
Etty Hillesum 1914 - 2014 blz. 7

Greet Heslinga: muren afbreken, een uitdaging voor de plaatselijke Kerk blz. 8
Danny Rouges: ken uw klassiekers blz. 10
 

 

coverfoto: met toestemming overgenomen uit de collectie van het
Joods Historisch Museum (Amsterdam)

1502.pdf: Februarilicht


Jan van den Berg: Somber en donker Europa blz. 3
Steven H. Fuite: Meer dan nuttig is het, God te dienen blz. 4
Annet Sinnema: gesprek met de voorzitter blz. 5
In het vizier: februarilicht
Ernst Veen: een zonnelied en een winterreis blz. 6
Dick Würsten: Wintertime, Maria-Lichtmis en Bach blz. 8
Peter Janssen: het Pentateuch Plan blz. 9
Rob Van Drimmelen: de hoop van de Palestijnse christenen blz. 10
Presbyteriaanse Kerk Rwanda blz. 11
De Bijbel in Gewone taal: prijsvraag blz. 12
 

1501.pdf Small is beautiful...

- Jan van den Berg: op weg naar een kleine Kerk blz. 3
- Steven H. Fuite: over het heilig moeten van een voortvluchtige Jezus blz. 4
 

In het vizier: Kleine kerk ?
- Leendert Bosgra: Met het oog op de wereld, Diaconale Dag blz. 5
- Leven vanuit verwondering, interview met Hans Bronsveld (proefproject missionaire kerk te Geraardsbergen) blz. 8


Bijbel in Gewone Taal
- Rudy Van Moere: De Bijbel in Gewone taal is gewoon een must blz. 14
- Ernst Veen: slechte versus goede mensen? blz. 16

 

Verder
- Peter Tomson: het begin van het Evangelie blz.10

- Daniel Vanescote: Presbyteriaanse Kerk in Rwanda blz. 11

- Froukje Kuijk: Manzanamayo blz. 17

 

1412.pdf Waar is God?

 

Advent en Kerst: Vol verwachting klopt ons hart, dat God komt om in ons midden te wonen. Ja, dat vieren we wel, maar waar is God dan eigenlijk? Of is hij weer weg

als Kerst voorbij is?

- Jan van den Berg: moet het Kerstfeest worden afgeschaft? blz. 3
- Steven H. Fuite: rare gasten (bij Mt. 2, 1-12 - de wijzen uit het oosten) blz. 4
 

Naast een achtergrondartikel hierover, vindt u twee persoonlijke getuigenissen rond die vraag: Waar is God?

- Annet Sinnema-Buurman: ver weg en dichtbij blz. 6
- Jurgen Renders: brief aan iemand die God zoekt blz. 7


Verder konden we de presentatie van de Bijbel in Gewone Taal (BGT) toch ook niet ongemerkt voorbij laten gaan. We verzamelden alvast enige reacties uit het veld: ervaringsverhalen. In een volgend nummer komen we er nog op terug.

1411.pdf  Vreemdeling te gast

 

J. vd Berg: Ik ben een vreemdeling op aarde, verberg uw geboden niet.. blz. 3
Steven H. Fuite: Onderscheiden waar het op aankomt blz. 4

Eerste Wereldoorlog
Interview met de voorzitter blz. 5
Mijn God, hoe snel vergeet men zijn bevrijding blz. 6

In het vizier: Vreemdelingen te gast
Annet Sinnema-Buurman: passie voor wat kwetsbaar en kansloos is blz. 8
Anne Kooi: Vreemdeling te zijn op aarde, een Bijbelse verkenning blz. 10
De vluchtelingendienst van het Protestants Sociaal Centrum van Brussel blz. 12

1410.pdf - 175 jaar synode (voor historisch artikel zie 1404.pdf, p. 14)
 

- Jan van den Berg: Abraham leefde 175 jaar blz. 3
- Steven H. Fuite: Gereed of niet? blz. 4
- 175 jaar synode: interview met de voorzitter blz. 5 / Programma blz. 6
- Peter Tomson: Jezus zoals Matteüs hem zich herinnert blz. 7
- S. Lecharlier: reïntegratie van teruggekeerde vluchtelingen in Noord-Kivu blz. 8
- Jaap Houtman: zelfhulp in plaats van hulp van boven blz. 9
- Vredesappel blz. 12-13
- Uitnodiging Studiedag 29 oktober 2014, Paulus Kerk te Rotterdam blz. 13
- Boekbespreking: De onderstroom van religie en atheïsme blz. 14

1409.pdf - In de achteruitkijkspiegel

"Als we vanuit het verleden een weg naar de toekomst willen vinden, zullen we die geschiedenis eerst moeten doorgronden." -- WO I

Jan van den Berg: Een heilige oorlog? - 3
Steven H. Fuite: Gedenken - 4
Dick Wursten: Hoe WOI het protestantisme in Vlaanderen veranderde - 5
Jurjen Wiersma: Moed om te (her)denken - 7
Ernst Veen: In de achteruitkijkspiegel - 9

Greet Heslinga: Gebed voor Vrede in Palestina/Israël - 12
Danny Rouges: Je kan niet zeker genoeg zijn... waarvoor godsdienst dient - 13

Eddy Van der Borght: De Belhar belijdenis en de kerkhereniging in Zuid-Afrika - 14
 

140708.pdf - zomer(vacantie)nummer - Blik op oneindig

 

Jan van den Berg: Reislustige lieden blz. 3
Steven H. Fuite: Ga naar de mieren, luiaard..., kijk hoe ze werken en word wijs blz. 4

Annet Sinnema-Buurman: Vakantievlucht blz. 5
Froukje Kuijk: Ontmoeting met jezelf aan de andere kant van de wereld blz. 6
Jelle Brouwer: Afrikaans enthousiasme blz. 7
Ernst Veen: Blik op oneindig: een ode op het zoete nietsdoen... blz. 8
 

verder (selectie):

Jaap de Lange: Verbonden met onze geloofsidentiteit blz. 10
Anneke Vercruysse-de Raaf: Gemeenten zoeken elkaar op blz. 20
Dick Wursten: Open Kerk - ook niet-gelovigen willen de kerken behouden blz. 21
Pieter Bouman: Wereldbond voor Internationale Vriendschap door de Kerken blz. 22
 

 

1406.pdf - Pinksteren, Feest van de Geest


Jan van den Berg: Ieder in zijn taal (meditatie) blz. 3
Steven H. Fuite: Gewoon Geestdriftig: (Woord van de voorzitter) blz. 4

thema:

Douwe Boelens: Het vieren van veelkleurigheid blz. 5
Maria Euwema: Vrijwilligers werven, vrijwilligers houden blz. 6
Anne-Gera Los: Ze loofden God en stonden in de gunst van het hele volk blz. 7
Dick Wursten: Lied 734 - Zij zit als een vogel blz. 8
Ernst Veen: De Geest waait hier beneden blz. 9


verder:
Peter Tomson: Jezus en de demonen blz. 10

1405.pdf - meinummer 2014: ik zat in de gevangenis in jij kwam op bezoek..

 

- Jan van den Berg: In een Zuid-Amerikaanse gevangenis (blz. 3)
- Greet Hulsman-van den Berg: Brief aan de buitenwereld (blz. 5)
- Annet Sinnema: Achter gesloten deuren - Interview met Jacomien Gijsbers (blz. 6)

- Eefje van der Linden: Traliemama’s - boekbespreking (blz. 8)

verder onder meer:
- Aaldert Prins: Via VIAA (over digitalisering van films en geluidsopnames) (blz. 11)
- Rob van Drimmelen: Europese verkiezingen en de Kerken (blz. 16)
- Ernst Veen: Over de overheid en Romeinen 13 (blz. 17)
- Annet Sinnema: Afscheid van De Open Poort (blz. 18)

 

1404.pdf - : Open op zondag, aprilnummer (Pasen) 2014
 

In het vizier: Op zondag open
- Maria Euwema: Kerkverlating, jeugdparticipatie vragen van jongeren  blz. 5
- Johan Temmerman: Kerkdienst op zondag: plicht of keuze? blz. 7
- Annet Sinnema-Buurman: Zes dagen lang kunt u werken blz. 8
- Dick Wursten: Wees gegroet, gij eersteling der dagen blz. 9
 

verder onder meer:

- Jan van den Berg: De synode en haar afkomst blz. 3
- Steven H. Fuite: De Meester is er en Hij vraagt naar jou! blz. 4
- Peter Tomson: Pasen, het lijden in het perspectief van de verlossing blz. 11
- Fairsterk je kerk: protestantse kerk Ieper, één van de winnaars blz. 12
- Leonard Rwanyindo: Jongeren en Zending blz. 13
- Hugh R. Boudin: 175 jaar Protestantse Synode in België blz. 14
- Interview met Steven H. Fuite: De weg kennen we niet. De richting wel. blz. 16

1403.pdf - maartnummer 2014: Weg uit de slavernij

 

Al 3000 jaar wordt in Israël jaarlijks verteld over hoe men vastzat in het Angstland en hoe men tot de Eeuwige riep en hoe Hij hen uitleidde met sterke hand en uitgestrekte arm. En al een kleine 2000 jaar sluit de kerk zich bij Israël aan en vertelt hetzelfde verhaal nog eens, maar dan anders. En in de 40 dagen voor Pasen treedt het kerkvolk in de voetsporen van het oude bondsvolk en trekt doorheen de woestijn, doorheen het lijden, gestileerd liturgisch, tot het donker wordt en de dood voorbijgaat (Pass-over). Wat is toch het geheim van dit verhaal dat wij het maar blijven herhalen, duizendmalen? Dit nummer van Kerkmozaïek doet een poging een tipje van de sluier op te lichten: weg, uit de slavernij.

Opstellen van Annet Sinnema, Jan van den Berg, Ernst Veen en Leendert Bosgra


verder o.a.:
- Danny Rouges:  Joden in de “Groote Oorlog”
- Werner Lategan: Viva Madiba

1402.pdf - februarinummer 2014: In goed overleg

 

"Als we een voorkeur zouden mogen uitspreken voor vals spelen of fair play, dan kiest een ruime meerderheid voor het laatste. Toch loopt het in de praktijk vaak anders. Op het veld, maar ook in de kerk worden soms rake klappen uitgedeeld."

     - Ernst Veen: Aan het woord of aan de bal blz. 5

     - Petra Schipper: Netwerk of kluwen blz. 6

     - Karin Versele: Er zijn als gelovig mens blz. 8

 

Verder in dit nummer:

     - Marc Loos: Nelson Rolihlahla Mandela blz. 9

     - Peter Jansen: De dienst van de kerk aan het Joodse volk blz. 11

     - Fairsterk je kerk blz. 12

     - Rob van Drimmelen: Seksualiteit verdeelt oecumene blz. 13

     - 80ste verjaardag Huub Oosterhuis blz. 14

     - Hans Neels: Op het vinkentouw (Nieuw Liedboek) blz. 18

1401.pdf - januarinummer 2014: Alles heeft zijn tijd

 

- Jan van den Berg, Alles heeft zijn tijd
- Ernst Veen, Alles heeft zijn tijd (behalve God)
- Pete Seeger (The Byrds), Turn, turn, turn

- Dick Wursten, het Nieuwe Lied(jes)boek

 

Mijn leven is een splinter aan de tijd, een oogwenk slechts van een oneindig heden. (…) Mijn tijden zijn in Gods verheven hand. (…) Altijd zal Hij mij wel bewaren. Toepasselijke woorden uit een mooi (nog onbekend) lied (847) uit het nieuwe Liedboek (2013), een boek waarbij Dick Wursten kritische kanttekeningen plaatst.

Daarnaast bijdragen over de kindheidsverhalen van Lucas; oecumenische conversaties en boeiende informele ontmoetingen in Busan (Assemblée Wereldraad van Kerken); over oorlog en vrede (Vlaamse diakonale dag) en nog veel meer.

1312.pdf - december 2013: Sinterklaas

 

Wat krijgen we nu! Een Kerkmozaïek over Sinterklaas: dat past toch niet !

Wij dachten van wel en kregen steun uit onverwachte hoek : één van de ijverigste coördinaties van de VPKB, Kerk en Wereld, stuurde ons een persbericht door van Kerkwerk Multicultureel Samenleven (KMS), waarin de goedheiligman de wereld laat weten, dat hij zijn personeelsbeleid (Human Resources Management heet dat tegenwoordig) drastisch zal bijsturen.

Reeds voordien had de redactie besloten om het decembernummer aan Sinterklaas te wijden. Enerzijds omdat we wel eens wat anders wilden dan het zoveelste veel te vroege Kerstnummer, anderzijds omdat wij ervan overtuigd zijn dat er in dit feest elementen zitten die – los van geloofsovertuiging, religie of huidskleur – de moeite waard zijn om eens voor het voetlicht gehaald te worden.

Maar liefst drie dominees klappen uit de biecht en belijden dat zij – zij het kritisch en misschien wat onorthodox – geloven in Sinterklaas.

1311.pdf - november 2013: Tijd voor empathie
 

Empathie, het invoelen in wat een ander beweegt, is de kern van ons christen-zijn. Wij willen het geluk voor alle mensen. Afwezigheid van empathie is de oorzaak van zoveel ongeluk. Mensen kiezen partij voor de eigen groep en plaatsen zichzelf absoluut tegenover de ander. Oorlogen en conflicten zijn erop gebouwd. Invoelen in de ander maakt dat we mensen zijn, dat we iemand zo hard kunnen missen, dat conflicten uitdoven omdat alle mensen een eigen verhaal hebben... o.a.

  • De ruime blik van God

  • Empathie, een wisselwerking van jou als persoon

  • Was Jezus empathisch
    In de huid van een ander kruipen (over spiegelneuroen)

1310.pdf - oktober 2013

 

"Wij gaan naar Busan toe..."

 

1309.pdf - september 2013

 

Op 30 oktober is het weer zover. Dan komen ze weer bij elkaar, christenen uit heel de wijde wereld, uit 1001 verschillende kerken en gemeenschappen, grote en kleine, oude en jonge, stijve en losse, traditionele en hippe: op de 10de assemblee van de Wereldraad van Kerken in Busan (Z-Korea).

Zij die zulke internationale conferenties hebben bijgewoond, getuigen vaak dat het een blijvende impact heeft gehad op hun leven. Sindsdien zien ze de Kerk, ook hun eigen kerk, anders. Ze weten zich opgenomen in een groot verband.

 

Om de thuisblijvers ook mee te nemen, heeft de Synodale Raad gevraagd om in Kerkmozaiek en Mosaïque ruim aandacht te schenken aan deze conferentie. Door verschillende auteurs wordt er verteld wat er op de agenda staat en wordt onderstreept wat er op het spel staat. Mocht het u wat zwaar vallen, dan kunt nog terecht bij nestor ds. Vanescote, die herinneringen ophaalt aan de vorige conferentie. Wordt vervolgd of om in de sfeer te blijven: de pelgrimage gaat voort.

130708.pdf - zomernummer 2013: You fill up my senses

 

over geloven met je zintuigen:

 

1 - zien: Ernst Veen, Zien en zien, is twee
2 - horen: Katelijne Van Laethem, Hoe muziek de zinnen beroert
3 - aanraken: Ina Koeman, Van lieverlede lieve leden
4 - ruiken: Arjan Knop, Ruiken tijdens de kerkdienst?
5 - proeven: Dick Wursten/Bea Smetryns, Smakelijk

    ... The sixth sense

1306.pdf - juni 2013

 

De kerk leeft.

Wie naar de inhoud van dit nummer kijkt, kan daarin een kerk herkennen, die bruist van leven. Woede en vreugde wisselen elkaar af. We zien een zingende, protesterende, belijdende, filosoferende, mondiale, oecumenische, jeugdige, ecologische, pastorale , (zelf)kritische, vergaderende kerk, feestende kerk…:

Gezellige ontmoeting naast ongezellige verontrustende vragen.

 

We lezen over 100 jaar steun aan de jeugd (Juventus), de feestelijke kinderregiodag in Hasselt en over het komende Geuzenfeest (voor jong en oud) in Horebeke. We horen protest tegen het onrecht in Palestina, afkalvende gastvrijheid in het Westen. De Ecokerk moedigt ons aan duurzaam om te gaan met water. We horen zangoefeningen in verband met het nieuwe liedboek. We vernemen over een rechtvaardige die door een welbepaalde stad (onze wereld?) liep om de mensen een geweten te schoppen. We lezen over de aanstaande 10e Assemblee van de Wereldraad van Kerken...

1305.pdf - mei 2013

 

De discussie over De Kerk draait vierkant... gaat voort.

Dit bewijst dat gemeenteleden hierover nadenken en de Kerk hen na aan het hart ligt.

 

Naast een reactie in de rubriek Glas in Lood is er een derde inleidend artikel (zie februarinummer), deze keer van de hand van ds. Johan Visser.

Hij licht hierin de idee van een binnencirkel (het kloppend hart) en de buitencirkel (uitstraling naar buiten) toe.

Thema is deze keer: Hemelvaart. Zien kunnen we Jezus niet meer, maar Hij is altijd bij ons. Lees in het artikel van dr. Johan Temmerman hoe de Hemelvaart de weg naar binnen is.

Jezus liet ons de woorden na Het is beter voor u dat ik heenga...; verbazingwekkende uitspraak, niet? Dr. Dick Wursten laat zien hoe wij hier raken aan een stukje goddelijke pedagogie.

1304.pdf - april 2013

 

Enfin, als ik dit schrijf, hebben onze broers en zussen in de romana weer een nieuwe papa: fijn voor hen, maar naast alle felicitaties, kan een protestant de gedachte ook niet onderdrukken, dat er toch ook een moment komt om – met alle respect – het huis uit te gaan en op eigen benen te gaan staan, maar dit geheel terzijde.


In deze Kerkmozaïek wordt een ander thema terug opgenomen: verzoening, vergelding, straf. Rond de vrijlating van Michelle Martin (en later Michel Lelièvre) was er nogal wat commotie over de rol van de gevangenispastores. In dit nummer gaan twee terzake zeer deskundigen, ds. Anne Kooi (predikant te Brussel, voorheen predikant-directeur van het Diaconaal Centrum voor het Gevangenispastoraat in Nederland) en ds. Christian Bultinck (hoofdaalmoezenier). Beiden gaan in op de notie van het herstelrecht en stellen nadrukkelijk de vraag naar de lange-termijn-visie achter ons strafrecht. Vandaar de titel van deze Kerkmozaiek.

1303.pdf - maart 2013: [geen thema]

 

Kerkmozaïek van maart biedt een keur van artikelen uit het veld van de kerk, nationaal en internationaal. Ook enkele kritische  reacties op het vorige nummer.

 

Daarnaast vraagt Dick Würsten zich af waarom sommige kerken zoveel moeite hebben met het homo-huwelijk. Hij zet uiteen wat de verschillen tussen de zienswijze van het Vaticaan en de Protestanten op het huwelijk zijn. Hij eindigt het artikel met de uitspraken die de VPKB enkele jaren geleden over het homohuwelijk deed.

 

1302.pdf - februari 2013

De kerk draait vierkant
 

Nadat in enkele nummers de materiële kant van het kerkzijn is doorgelicht komt nu de niet-materiële kant van kerk-zijn aan bod. Het hoofdartikel wordt geleverd door dr. Johan Temmerman, die een pleidooi houdt voor kerkhervorming. De samenleving is veranderd, de wijze waarop mensen communiceren, zich engageren, God beleven, naar de wereld kijken, met elkaar omgaan, ja eigenlijk alles is veranderd. Enkel de kerk draait nog op verouderde structuren en is op veel vlakken niet compatibel met de huidige samenleving. Zowel de organisatie van de kerk als de inhoud van het geloof van de kerk wordt door hem kritisch onder de loupe genomen.

Ds. Arjan Knop sluit hierbij aan dooreens in één zin op te sommen wat er volgens hem allemaal vierkant draait in de kerk. Het is een heel lange zin geworden. Toch getuigt deze Kerkmozaïek van hoop, omdat beide auteurs tegelijk laten verstaan dat zij wel degelijk alternatieven zien, nieuwe wegen en aan heteind van hun beider essays – die iets hebben van een hartekreet – ook proberen die nieuwe wegen te schetsen.

1301.pdf - januari 2013

Twee geloven op één kussen...

 

Oecumene: een stille dood of the best is yet to come (dr. E. Vander Borght)
De interreligieuze dialoog: enkele kritische kanttekeningen  (ds. A. Knop)
Waarin kan, temidden van de verschillende godsdiensten en geloofsvertakkingen,
dat begrip eenheid worden gevonden? In eenvormigheid? In gelijkluidendheid? In allen dezelfde denk-, ziens- en belevingswijze? De vraag stellen is haar beantwoorden. Nee, het gaat niet om: alle neuzen dezelfde kant op... maar ja hoe dan wel ?

Kerkmozaiek januari 2013

1212.pdf - december 2012

Wonderschoon, (buiten)gewoon

 

Met de dichtregels van A. Marja in het achterhoofd zetten we de toon: “... lopen w'ons droomwijs te maken / dat ’t leven gewoon is /, maar ’t is bijzonder”.
Er is een interview met een man die christen wil zijn op een heel gewone manier. Anderen zouden zeggen: hij is heel bijzonder, zoals hij zijn tijd en aandacht geeft aan de sukkelaars. Zelf vindt hij het maar normaal: als christen doe je dat gewoon.
... dan is daar een mooi stuk over buiten-gewoon onderwijs.

 

Kerkmozaiek december 2012

1211.pdf - november 2012

Kerk in de steigers...

 

Een meerduidig thema, de kerk als plaats om te bouwen. Bij ds. Dick Wursten bestaan de kerksteigers uit de elementen van de organisatiestructuur: wat is een kerkfabriek,
wat de functie van een bestuursraad? Wat is het verschil tussen een kerkraad en een kerke(n)raad? Wat beoogt het nieuwste decreet aangaande de erediensten? Een poging tot verheldering. Ds. Bert Beukenhorst schrijft over het Tiende gebod: “Zet uw zinnen niet…”. Wellicht ook een steiger in/van/voor de kerk?
Daarnaast worden ook nog andere (bouw)stenen aangedragen. Een rel omwille van een schilderij. Een nieuwe dominee in Boechout. Kerksteigers in Kortrijk en Leuven. Een ingezonden brief over naïviteit in het pastoraat. Kerkelijke informatie en aankondigingen… Kortom, een kerk in beweging, een kerk in opbouw.

1210.pdf - oktober 2012

Waar actie is, groeit hoop...

"De vaste gebruiker ziet niet hoe slecht een gebouw er aan toe kan zijn, of hoe vervallen en triest het er eigenlijk uitziet. Liefde maakt ook op dit punt blind. Toch moeten wij de ons toevertrouwde gebouwen goed beheren, zeker als het een monument betreft." Een getuigenis uit Antwerpen (kerk van Lange Winkelstraat).
Verder de oprichitng van Protestants Jeugdoverleg Platform (ProJOP),  Paulus de Farizeeër en Jezus en in de reeks over de 10 Woorden: het negende gebod. En in het kader van Bezinning en Dialoog een beschouwing over Ramadan en het Suikerfeest.

Kerkmozaiek oktober 2012

1209.pdf - september 2012

Frisse start

Na de zomer beginnen we weer opnieuw, ook in de kerk. Maar de kerk zou de kerk niet zijn als zij voor dat begrip frisse start niet ook een heel eigen invulling had.
Starten niet alleen in de zin van na een rustperiode weer opnieuw aan het werk gaan, maar ook in de zin van: opnieuw beginnen met een schone lei. Of, om het in bijbelse termen te zeggen, leven uit de vergeving.

Daarover en over nog meer leest u in dit nummer.


 

Kerkmozaiek september 2012

120708.pdf - zomer 2012

Zuster zonne...

Franciscus en de vogels: Zag hij ze vliegen, of was hij goed wijs?
De Lofzang der zonne (Guido Gezelle)
Karakterschets van Franciscus van Assisi

 

1206.pdf - juni 2012

Grenzen stellen

“Bezint eer gij bemint”
Seksueel misbruik in pastorale relaties
Reflecties vanuit de praktijk
(mevr. van Drimmelen-Krabbe)

Daarnaast ook een interview  met ds. S.H.  Fuite de nieuwe synodevoorzitter

1205.pdf - mei 2012

Een ziel voor Europa ?

Naar aanleiding van de afscheidsviering van zaterdagmiddag 21 april in de Graanmarktkerk (dr. Guy Liagre verruilde na 7,5 jaar zijn taak als synodevoorzitter voor de functie van secretaris-generaal van de CEC (Conference of European Churches) komt hij zelf aan het woord en worden de vele instanties waarin de VPKB tegenwoordig is en die op Europees vlak (kerkelijk, sociaal, politiek) actief zijn voor het voetlicht gehaald. Zij zijn misschien niet 'de ziel van Europa' waar J. Delors zo voor pleitte, maar doen zeker aan 'zielzorg' in het al maar exclusief economischer denkende Europa.
 

1204.pdf - april 2012

Versta ik hem? Begrijpt hij mij?
In een goed gesprek gaan niet enkel woorden, zinnen, gedachten heen en weer, maar ontmoeten twee mensen elkaar. Een goed gesprek is dan ook een wonder, een gebeurtenis. Zo kostbaar, dat we besloten hieraan speciaal aandacht te schenken in deze Kerkmozaïek. Ineke de Feijter leidt ons in in de wondere wereld van de dialoog in algemene zin, maar geeft ook meteen aan hoezeer dialoog de kern uitmaakt van het kerk-zijn. Peter Janssen deelt een aantal ervaringen vanuit de interreligieuze dialoog met ons en Jaap Hansum laat zien hoe hier uitdagingen liggen voor de kerken in het Midden Oosten. De realiteit van de Syrische burgerloorlog is hier de achtergrond. Naast deze thematische stukken kunt u het sluitstuk lezen van de reeks over het archiefbeheer van de kerk

1203.pdf - maart 2012 

EU-ropa waarheen?
- Economie: een schip op drift zonder anker? (prof. dr. Chris Lefebvre)
- Dit Europa… neem het niet! (ds. Ina Koeman)
Op de dag dat ik dit schreef, las ik ‘s ochtends in de krant dat Griekenland een failliet als zwaard van Damocles nog steeds boven het hoofd hangt én dat de Belgische financiën door Europa met achterdocht worden gevolgd. Begin 2012 kregen we te horen dat een recordaantal inwoners in ons land hulp ontvangt van de voedselbank en vandaag las ik dat Europa de voedselhulp wil beperken of zelfs afschaffen. EU-ropa waarheen?
Eu-ropa, volgens de Griekse (!) taalkunst 'goede oever' en volgens haar mythologie een bevallige vrouw uit het bijbelse Sidon verleid door de oppergod Zeus die haar als witte stier op zijn rug naar de goede oevers van… Europa zwom.

Kerkmozaïek - Maart 2012

1202.pdf - februari 2012

Als peuter al leerden we het met trots: tot tien tellen. Bij de telling van de Tien Geboden zou dat dus geen probleem hoeven te zijn. Echter, zoals blijkt uit het artikel van Dick Wursten: “Waar is het beeldverbod gebleven?”, niets is minder waar. Al betreft dat geen rekenkundig maar een theologisch probleem: moet het beeldverbod apart geteld worden of is het een onderdeel van het eerste gebod? Niet zomaar een kwestie van tellen, maar ook van betekenis! Wat die betekenis betreft: Peter Janssen wijst erop dat het gebod geen gesneden beelden maken niet alleen begrepen kan worden in materiële zin (beelden van hout of steen) maar ook betrekking kan hebben op onze denkbeelden. Dat geldt zeker voor fundamentalistische beelden van God, maar is tevens de valkuil voor iedere gelovige van alle tijden en strekkingen: zich God in te beelden alsof je precies weet hoe Hij/Zij is. Lezend in de Schrift horen we echter dat God altijd weer anders is dan wij denken…

Kerkmozaïek - Februari 2012

1201.pdf - januari 2012

 

“Verschil mag er wezen maar de overeenkomsten opzoeken moet.” Ernst Veen peinst naar aanleiding van de oecumenische bidweek over het begrip eenheid. Grenzen over, maar liefst niet in wetteloosheid. In schriftwerk belicht Leen Bosgra de achterkant van de wet. En dan is de stap naar de 10 geboden geen grote. De komende maanden besteden enkele emiritipredikanten aandacht aan de decaloog. Martin Beukenhorst begint met het eerste. Dit is minder evident dan je zou vermoeden: want wat is het eerste? ‘De manier waarop je telt, vertelt hoe je over God denkt’. Verder in deze editie leest u een interview met predikantenechtpaar Neels-Los die de grens van Nederland overstaken om in Antwerpen te komen werken.

 

 Kerkmozaïek - Januari 2012

1112.pdf

 

Het Kerstnummer van Mozaïek van 2011. Het thema is “Manpower buitenspel”. Ofwel: de kracht van de liefde. In dit nummer staat naast de beschouwing over Kerst onder meer een artikel van prof. Jurjen Wiersma over Bonhoeffer, die zich als een van de eersten tegen de Führer verzette. Verder: een artikel over Jezus en het grote gebod van de hand van prof. Peter Tomson. Daarnaast allerlei wetenswaardigheden, boekbeschouwingen en een interview met één van de nieuwe Nederlandse predikanten.

1111.pdf

 

In dit nummer hebben wij het goed geacht om eens één van die gedachtenisdata eruit te lichten, die vaak in de kerk wat tussen wal (Hervormingsdag) en schip (Allerheiligen) valt: 11/11/11, wapenstilstandsdag. De dag waarop het einde van de Groote Oorlog wordt herdacht, maar die uitgegroeid is tot veel meer dan dat. De invalshoek die wij gekozen hebben is die van de poëzie, want als het gaat om het gevoel dat hoort bij oorlog en vrede, leven en dood, dan is er eigenlijk niets krachtigers dan gedichten. Edwin Delen belicht in het hoofdartikel enkele War Poets. Verspreid over het nummer kunt u dan nog enkele andere gedichten lezen die met dit thema te maken hebben. Voor het voetlicht komen met name Charles Péguy en Rudyard Kipling, beiden overtuigd van het nut en de noodzaak van de oorlog toen hij begon, maar vanaf de eerste echte kogel was alles anders.

1110.pdf

 

Aan Tafel! Want God laat zich kennen in de maaltijd, zo lezen we in het schriftwerk. Gezang 27 omschrijft het met deze mooie woorden: De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan van spijs en merg, van uitgelezen wijnen; van heind’ en ver zal men aan tafel gaan, de Heer is gul en goed voor al de zijnen...’ Eten en drinken worden verbonden met dromen en profetieën, woorden met brood en wijn. Over wat het Avondmaal nu precies inhoudt, is veel te zeggen, maar hoe het beleefd wordt, is de vraag die prof. dr. de Lange zich stelt in deze Kerkmozaïek. De werkgroep Christendom-Islam onderstreept het belang van aandacht voor de Islam in een multi-religieuze samenleving en Jaap Hansum zoekt naar de plaats van de christenen in de complexe Arabische wereld. De werkgroep Jodendom tenslotte wijst ons op het grote doel in het Jodendom, namelijk de schepping leefbaar te maken.Verder nemen we afscheid van ds. Truus Schouten die vorige maand op pensioen ging na een jarenlange dienst als predikante in de VPKB.

Kerkmozaïek oktober 2011

1109.pdf

Het is altijd weer een zoektocht naar een passende cover bij het thema (dit keer: Jezus, toen, nu en dan - naar het gelijknamige boek over het vraagstuk van de historische Jezus door dr. Geert Van Oyen). Of dat gelukt is, mag de lezer zelf beoordelen. De coverfoto is genomen in een (protestantse) kerk in Zwitserland (Graubünden) en verwijst zowel naar de historische Jezus die (toen) aan het kruis werd gehangen, als naar de Jezus van het geloof die ten hemel voer naar zijn goddelijke vader en die hier en nu (en in de toekomst: dan) beleden wordt als de Messias. Dr. Pieter Bouman schrijft over het nieuwste boek van prof. Joseph Ratzinger, getiteld Jezus van Nazareth (dl.2). Ratzinger wil aantonen dat er geen discrepantie is tussen de Jezus van het evangelie en de historische Jezus en Bouman stelt daar enkele vragen bij. E. Veen poogt in een artikel (Jezus, toen, nu en dan) de lezer enige duidelijkheid te verschaffen aangaande het vraagstuk naar de historische Jezus.

110708.pdf

 

“Think outside the box”. Die uitdrukking, ontleend aan de wereld van het bedrijfsmanagement, hoort men tegenwoordig ook aan de vergadertafels in kerken of vindt men in missionaire brochures die aanzetten tot denken en doen dat uitstijgt boven het eigen vertrouwde kerkstraatje. De uitdrukking mag dan nieuw zijn, de gedachte is dat niet. Reeds de eerste christenen werden (met een oudtestamentisch begrip) mensen van de weg genoemd. Mensen met de opdracht de weg in de wereld (outside the box dus) te gaan die ook Jezus ging. En in de studie godgeleerdheid wordt vanouds het vak hermeneutiek gedoceerd: vertolking van de oude tekst in en naar de eigen tijd (dus alweer: outside the box). Niettemin blijkt het vandaag, aldus W. Dekker (auteur van: Marginaal en Missionair, kleine theologie voor een krimpende kerk) moeilijk voor de kerk, die immers een marginaal verschijnsel is geworden, om buiten haar muren te treden. In deze Kerkmozaïek treft u een bespreking van dit boek aan. Binnen dezelfde thematiek vraag D. Würsten zich af: “Wat is dat toch, zitten we in de nog bestaande kerken ons suf te piekeren over hoe we nog relevant kunnen zijn, staan ze buiten de kerk onze traditie te bejubelen!” Geheimzinnige woorden die in deze Kerkmozaïek nader worden verklaard.

1106.pdf

 

En hij zei: gij hebt nog niet begrepen dat de kortste afstand tussen een mens en de waarheid een verhaal is… Een goed verhaal verandert de dingen, het neemt je
mee de vertelde wereld in en je komt er anders uit én je wereld ook. Over dit soort transformaties gaat het in dit nummer.
Edwin Delen betrekt het lijden en het verhaal van de Bijbel op elkaar en dan veranderen woorden van betekenis, verschieten feiten van kleur. Ernst Veen (God of de natuur) en Huub

1105.pdf

 

Mijn vrede geef Ik u… Dat zegt Jezus bij zijn afscheid in het Johannesevangelie ( Joh. 14: 27). Enkele verzen verder lezen we staat op, laten wij van hier gaan want vrede wordt het best begrepen op een plaats waar ze ver te zoeken is. Zo komen we deze maand in Israël en Palestina met aandacht voor de wereldwijde week voor vrede in Palestina en Israël en met een reisverslag van de Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent : ‘vrede, vrede maar er is geen vrede!’
Dichterbij huis worden we met een kerkvisitatie als gemeenten uitgenodigd ‘elkaar in vrede te bezoeken’. Niet enkel de vrede is een zoektocht waard, maar ‘Waar is de Geest gebleven?’ vraagt Peter Tomson zich af tussen Jezus en de rabbijnen.

1104.pdf

 

Wat heeft dit Paasnummer van Kerkmozaïek te bieden?
Allereerst natuurlijk teksten waarin gezocht wordt? te beschrijven waar het met Pasen om gaat. Zo bijvoorbeeld van de dichter: “Er-zijn, dat zal God voor Zijn kinderen toch wel bedoelen. Kind-van-Godzijn en er-niet-zijn, die twee verdragen elkaar niet.” Of van de ziekenhuispastor: “Voor mij is de wezenlijke betekenis van opstanding nù, de opstand. Opstand van de God van het Leven tegen teloorgang van mensen.” Of van een verlamde jonge vrouw: “Als Jezus terugkomt, krijg ik een nieuw lichaam en kunnen jij en ik samen dansen.” Of van de theoloog: “Kies dan het leven! Die oproep uit de Tora zou als Paasthema niet misstaan.”
Daarnaast vindt u een prikkelende bespreking van prikkelende doorkijkjes in 450 jaar ideeëngeschiedenis: Belgisch Protestantisme in Perspectief. Het jongste boek van dr. G. Liagre, naar aanleiding waarvan dr. E. Van der Borght schrijft: “…hij (G.Liagre, EV) is allicht de beste kenner van het Belgisch protestantisme in de 19e eeuw. Maar met dit boek laat hij zien dat hij veel meer in zijn mars heeft. Waarom dat zo is mag blijken uit de drie redenen om dit boek te lezen.”

1103.pdf

 

Met de slogan “Vrijwilligers maken het verschil” wil de Europese Unie het belang van het vrijwilligerswerk voor onze samenleving onder de aandacht brengen. De gemiddelde Belg spendeert ongeveer 5 uur per week aan onbetaalde vrijwillige activiteit (omgerekend > 240.000 fulltime jobs). Deze activiteit situeert zich vooral in de sociale en culturele sector èn kan misschien wel getypeerd worden als de ziel van onze samenleving. Zonder vrijwilligerswerk zou het leven harder, kouder zijn en zou er ook heel wat minder te beleven zijn. In dit nummer speciale aandacht voor de vrijwilligers in de kerk: een achtergrondartikel en het eerste interview in een reeks met een protestantse vrijwilliger. Ds. Neels uit Antwerpen belicht de “vergeving der zonden” in de reeks over het Credo. Daarnaast worden diverse activiteiten aangekondigd, alsmede enkele boeken voorgesteld (Taizé, vzw Motief). Tenslotte wordt de publicatie van een herziening van de Statenvertaling onder uw aandacht gebracht.

1102.pdf

Een Kerkmozaïek zonder titel, u heeft het ongetwijfeld gemerkt. Want, zo bedacht de redactie, haar naam zal deze maand de titel zijn.: “Kerkmozaïek”.

Dit blad biedt u deze keer immers een mozaïek van artikelen aan met de kerk als leidraad. Geloof in de kerk vindt u in het midden van deze Mozaïek, met een artikel in de vervolgreeks over de Geloofsbelijdenis. Op het moment dat de media haar de geloofwaardigheid volledig ontzeggen, schrijft ds. Martin J. Beukenhorst ‘ik houd van de kerk’. Verder biedt Mozaïek een perspectief op de samenleving vanuit KidS, de werkgroep Kerk in de Samenleving, met een ‘grimmig sprookje’ over de onzichtbare voet van Adam Smith. In die samenleving, de Belgische nota bene, wordt straks de protestantse stem zichtbaar gemaakt. “Is er nog belangstelling voor het protestantisme?”, vraagt dr.Guy Liagre in het woord van de voorzitter.

Kerkmozaïek Februari 2011

titel: Kerk-mozaïek

 

1101.pdf

 

Verborgen woord blz. 3
Nieuwjaarswens blz. 3
De ‘K’ van Kerk in een tijd van oecumene blz. 4
Gebedsweek voor de eenheid blz. 6
“Ik geloof in de Heilige Geest” blz. 8
Meldpunt Seksueel Misbruik blz. 11
Willem Barnard overleden blz. 6
In het huis van de filosofie blz. 13

1012.pdf

 

Verrassende familie blz. 3
De vrijheid van het celibaat blz. 3
Kerst is het feest van het licht blz. 4
Franciscus en de Kerststal blz. 6
De Apostolische geloofsbelijdenis blz. 8
Tentoonstelling Cranach in Bozar blz. 14

1011.pdf

 

O, het geluk van... blz. 3
Geen beelden maken blz. 3

In het vizier : Kunst in de Kerk
Kunst in de protestantse kerk blz. 4
Hij getuigde met zijn penseel blz. 6
Muzikaal intermezzo ? Nee, bedankt ! blz. 7
Een Nieuw Liedboek blz. 8

Aids is een virus, geen moreel probleem blz. 11
Zuid-Afrika-reis blz. 12
Seksueel misbruik: niet in de VPKB zei u ? blz. 14
 

Kerkmozaïek november 2010

1010.pdf

1009.pdf

 

Mens en werk : de betekenis van arbeid (G.G. de Kruijf)  blz. 4

 

 

1007.pdf

 

De zomer staat weer voor de deur!
“Welaan dan, eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met een vrolijk hart want als gij dit doet, dan heeft God dit reeds lang zo gewild...” (Prediker 9:7).

Her en der verspreid over dit nummer treft u dus recepten aan voor een lekkere
maaltijd. We hebben culinaire specialisten in eigen huis! Maar dat was ons niet genoeg: Dit pleidooi voor ‘lekker eten’ moest volgens ons toch wel gekaderd worden binnen een bewuste omgang met de natuur en ons eigen lichaam: gezondheid, welbevinden en de daarmee samenhangende vragen.

Redactielid Ernst Veen laat ons daarom kennismaken met de homo energeticus
van dr. Peter Aelbrecht. Mocht het u allemaal toch te luchtig zijn (of te zwaar op de maag liggen), dan hebben we ook nog gewoon degelijke kost voor u: een uitdagend
essay van prof. Jurjen Wiersma waarin hij pleit voor een spiritueel ontwaken van Europa. Het is volgens hem vijf voor twaalf. Herinnert u zich het nog: Jacques Delors, 1990, voorzitter van de Europese Commissie, en hoe hij de kerken vroeg om Europa ‘een hart en een ziel’ te geven, want Europa - zo meende Delors - zou enkel toekomst
hebben als ze meer was dan een eengemaakte markt. Profetisch? In elk geval leggen wij het onderwerp – nu België voorzitter wordt van de EU – maar gewoon weer even op tafel. Het laatste woord is echter aan Pythagoras: “Indien gij vreugde wilt vermenigvuldigen, moet ge haar delen…”
____________________________________________

 

1006.pdf

 

... een waardig menselijk leven, zoals dat geformuleerd is in het handvest voor de Rechten van de Mens. En we mogen daar, in ’t licht van de actualiteit, nog wel eens
extra aan toevoegen: een leven zonder misbruik van macht. Noch door wereldlijke of religieuze gezagsdragers, noch in pastorale relaties, in gezinnen, in de zorgsector, op school, op ’t werk, in de kerk, in de politiek, noch op intermenselijk en seksueel terrein. Ds. Dick Wursten onderstreept dat dit niet alleen geldt voor “de anderen”, maar
dat machtsmisbruik altijd overal op de loer ligt, ook in onze eigen kringen.
Verder vindt u, naast aankondigingen, kerkelijk nieuws en andere lezenswaardige teksten, ook nog een terugblik en bezinning op de academische zitting bij de opening van de nieuwe kerk in Vilvoorde, waar de professoren Rik Torfs en Eddy Vanderborght elk op hun markante wijze een lezing hielden over de verhouding Kerk en Staat, waartussen zij noch een scherpe scheiding zien, noch een nauwe verbintenis.

 

1005.pdf

 

1004.pdf: Pasen: De steppe zal bloeien

1003.pdf

Om uw nieuwsgierigheid te wekken en bij wijze van voorbereidende lees- en denkoefening, hierbij enkele losse zinnen uit deze Kerkmozaïek. Probeert u, alvorens verder te lezen, eerst eens te raden waar deze zinnen op duiden of wat ze zouden kunnen betekenen:
“Een aanhanger van een of andere exotische (religieuze, EV) variant en Amerikaan en/of iemand met een tongval van boven de Moerdijk.”
“We eten meer dieren dan er zijn.”
“Hoe zou een christelijke voedselethiek er kunnen uitzien? “
“Breng iets tot stand, iets dat jouw stempel draagt voor altijd. Want al je andere bezittingen gaan gevoeglijk over in andere handen, maar dit blijft eeuwig van jou, zodra je het hebt verworven.”
“De vraag bij het gebed om de heiliging van Gods Naam is: wie moet Gods Naam heiligen?”
“Als wij Gods naam hoog moeten houden, betekent dat misschien wel dat we Hem in de laagte moeten zoeken.”

 

1002.pdf

Bidden, dat is het onderwerp van deze Kerkmozaïek. Het is een schot voor de boeg voor een reeks artikelen over het ‘Onze Vader’ die wij de komende nummers hopen te publiceren.
Bidden is trouwens behoorlijk populair als je zo in de media rondkijkt. Niet alleen word je uitgenodigd voor ‘de nacht van het gebed’, ook wordt er op TV en in het internet met (en voor) je gebeden. En natuurlijk zijn er de talloze ‘schietgebedjes’ van sportlui. Hoog tijd voor bezinning, voordat het gebed helemaal op straat te grabbel ligt. Een parodie is er al: kijk maar eens naar de beginscène van een show van het enfant terrible van het
Nederlandse cabaret, Hans Teeuwen, uit 2000. Hij heeft oren en ogen open gehad en nagedacht over wat mensen doen als ze bidden doen en wat voor beeld ze al biddend kennelijk van God hebben. Wie het meest blasfemisch is, de cabaretier of de biddende
christen, mag u – naar goede protestantse gewoonte – zelf in eer en geweten bepalen (http://www.cafecabaret.nl/fragment/421/Hans-Teeuwen-Bidden.html).

1001.pdf

 

0912.pdf

 

0911.pdf

 

0910.pdf

 

0909.pdf

In het vizier : Geloofsopvoeding

Geloofsopvoeding thuis - hoe maak je een begin blz. 4
Geloofsopvoeding van kinderen binnen de kerk en binnen het onderwijs blz. 6
Het PEGO in de praktijk blz. 7
Kan de school helpen bij de opvoeding blz. 8

 

0907.pdf

don't worry, be happy (over zorg, bezorgdheid en zorgeloosheid)

 

0906.pdf

 

0905.pdf

 

0904.pdf

 

0903.pdf

 

0902.pdf

 

0902 Rwanda dossier.pdf

 

0901.pdf

Calvijnjaar

0812.pdf

 

0811.pdf

0810.pdf

 

0809.pdf

Euthanasie

 

0807.pdf

Godsdienst op bijzondere plaatsen
Aalmoezenierdienst voor zeelieden en binnenschippers

 

0806.pdf

expo 1958

 

0805.pdf

 

0804.pdf

Mensenrechten beginnen dicht bij huis, vooral als er sprake is van allerlei
vormen van geweld, ook in familiaal verband. Het is een angstaanjagend
en vaak verborgen probleem. Zowel daders als slachtoffers houden zich vaak stil en misschien wel om dezelfde reden: schaamte, onmacht en niet weten hoe verder… “Kans op slagen, Een integrale kijk op geweld in gezinnen” is een boek dat ons verder helpt en daarom betrekken we het graag bij dit thema. De titel van het boek werd ook het kopje boven het artikel van onze synodevoorzitter dr. Liagre die onder meer schrijft over het “meldpunt seksueel misbruik in pastorale relaties” dat
enkele jaren geleden in de VPKB werd opgericht. De synode besloot om het meldpunt richting de gezinnen uit te breiden, “of althans, de bezinning hierover op gang te brengen”. Dr. R. Ganzevoort schreef over “seksueel geweld in de gemeente”. Vanuit de praktijk werd hij betrokken bij seksueel misbruik er raakte geïnteresseerd in “de dynamieken van geweld en macht”.

 

0803.pdf

Geloven tussen beleven en begrijpen

 

0802.pdf

0801.pdf

 

0712.pdf

Advent, we schuilen niet langer in de heuvels en valleien
Het oudste kerstlied in ere hersteld
Het Woord is vlees geworden

0711.pdf

0710.pdf

0709.pdf

 

0708.pdf

 

0706.pdf

0705.pdf

0704 Enquete predikanten.pdf

 

0704.pdf

Van Pesach naar Avondmaal - Gilbert SNAUWAERT
Predikant zijn is prachtig, maar zwaar - Enquête
Lesgeven in Mechelen aan ‘vluchtelingen’ jongeren - Tania RUTTEN

0703.pdf

Werktuig voor vrede

0702.pdf

Moet een dominee universitair zijn opgeleid?

0701.pdf

0612.pdf

Kerst achter de tralies

0611.pdf

 

0610.pdf

 

0609.pdf

 

0608.pdf

Accra
Judasevangelie & Da Vinci code

0606.pdf

 

0606 Dossier Vluchtelingen.pdf

 

0606.pdf

 

0605.pdf

 

0604.pdf

 

0603.pdf

 

0602 Dossier Een nieuwe economie test.pdf

 

0602.pdf

 

0601.pdf

 

0512 dossier Accra-verklaring.pdf

Informatiemateriaal voor gemeenten
om deze verklaring/belijdenis
over het thema globalisering te bespreken.

 

0512.pdf

Viva Maria ?

 

0511.pdf

 

0510.pdf

 

0509.pdf

Is homoseksualiteit een psychiatrisch ziektebeeld ?
(Jenny van Drimmelen-Krabbe)
Kerk, seks en huwelijk (Dick Wursten)
Algemene Kerkvergadering 2006

 

0507.pdf

 

0506.pdf

 

0505.pdf

 

0504.pdf

“Ten derden dage wederom opgestaan van de doden”
Aan het woord :
dr. A.M. Reijnen
Vicaris K. Depoortere
dhr. J. Houtman

8 mei : Gedenkdag van de Sjoa

 

0503.pdf

 

0502.pdf

 

0501 Dossier Zuid-Afrika.pdf

 

0501.pdf

 

0412 dossier Bijbelvertaling.pdf

 

0412.pdf

 

0411.pdf

 

0410 dossier Diaconie vandaag.pdf

 

0410.pdf

 

0409.pdf

 

0408 dossier Accra-belijdenisdef.pdf

 

0408.pdf

 

0406 Dossier Schriftgezag.pdf

Waarschuwing aan den lezer... (ds. Dick WURSTEN)
De Bijbel, een betrouwbaar woord ? (dr. Anne-Marie REIJNEN)
Einde van de traditionele Inspiratietheologie (dr. Antoon SCHOORS)

0406.pdf

 

0405.pdf

 

0404.pdf

 

0403.pdf

 

0402 dossier Kerk en Wereld.pdf

 

0402.pdf

 

0401 dossier synodedag 2003.pdf

 

0401.pdf

 

0312.pdf

 

0311.pdf

 

0310.pdf

 

0309.pdf

0304.pdf

 

0303.pdf

 

0302.pdf

 

0301.pdf