stadspark 1866/2010

   
 

Home Duitse kolonie Christuskirche Joseph Hertogs
 

 

1866

d├ętail van de Ferraro-kaart van de omgeving van het lunet herentals (1868-9 tot Stadspark ongevormd). De Bexstraat is er nog niet. Oorspronkelijk zou het museum voor Schone Kunsten hier komen (vandaar de latere straatnamen; hier enkel nog maar Jordaens, Van Dijck; Rembrandt en Floris zijn er al wel, maar niet ingevuld op de kaart). De aanduiding "Longchamps" duidt op het wandelgebied dat sinds 1846 was aangelegd tussen de Kipdorp en St. Jorispoort, moet fraai zijn geweest.

2011

Vergelijking van het stratenplan leert meteen waarom de Brialmontlei zo vreemd ligt nu. Het was vroeger gewoon het verlengde van de Van Eycklei, toen nog "Moretuslei" geheten (naar de eigenaar van de gronden, Paul Moretus, onteigend voor de aanleg van het lunet Hertentals - voltooid in 1817). NB: er was ook een Plantinlei - langs de Herentalsevaart. Na de overkluizing ervan werd het parcours verlegd en de namen aangepast, samengevoegd, en opgeschoven. meer info: http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/200553

 

 

   
  Home Duitse kolonie Christuskirche Joseph Hertogs