Couperin teksten


Home | Vorig niveau | Couperin teksten | Trois Concerts | Messe Couvents

 

Met Couperin ter communie (OLV-Broechem, 3 april 2011)

 

 

historische achtergrond

François Couperin (1668-1733) stamde uit een Franse muzikantendynastie. In 1685 werd hij organist van de Saint-Gervais te Parijs, een post die generaties lang door een Couperin werd ingenomen. In 1693 volgde hij zijn leraar Jacques Thomelin op als titularis van de Chapelle Royale te Versailles. Later werd hij ook nog hoforganist, clavecinist, en muziekleraar van de koninklijke familie. Hij was amper 20 jaar oud toen zijn enige publicatie met orgelmuziek verscheen, bestaande uit een mis voor de parochie (Messe pour les Paroisses) en een mis voor het klooster, of convent-mis (Messe pour les Couvents - deze hoort u vandaag). De parochiemis is bedoeld voor de gewone vieringen op zon- en feestdagen in de Parijse stadskerken; de conventmis (of conventuele mis) is bedoeld voor kerken waar men het getijdengebed bidt en dus elke dag ter kerke gaat en een hoogmis opdraagt. Zoals toen gebruikelijk werd het ordinarium van de mis in alternatim (afwisselend) ‘gezongen’ door het koor en het orgel. Het Caeremoniale parisiense (1662) bevatte zeer strikte aanwijzingen, waar de organist zich aan te houden had (zie hierover interventie II) . De orgelmuziek heeft een sterk declamatorisch karakter en wordt gekenmerkt door uitgekiende registercombinaties: Récit de Chromhorne, Dialogue sur la Trompette et le Chromhorne, Duo sur les Tierces, Tierce en Taille, Dialogue sur la Voix humaine, enz.. Zowel de orgelstukken als de motetten stammen uit de tijd toen Couperin net de Italiaanse stijl had ontdekt. De motetten zijn kleinschalig en vaak solistisch gedacht. Ze zijn ons overgeleverd in handschriften verzameld door de musicus-bibliothecaris André-Danican Philidor (nu in de Bibliothèque nationale de France). In het Frans kunnen motetten voor kleine bezetting ook aangeduid worden als ‘Elevations’, omdat ze vaak tijdens de elevatie van de hostie gezongen werden en ook anderszins nauw verbonden zijn met de verering van het sacrament.

 

programma

 

Orgelwerken : Messe pour les Couvents, uit ‘Pièces d’orgue’ (1690)

Gregoriaans : missa Lux et Origo

           

Motetten : uit    - Mottets, a voix seule, deux et trois parties et symphonies (MS Philidor 1705)

- Elévations et motets à une, deux et trois voix avec ou sans dessus et basse

(1700-1706)

           

 

Introitus :

 

Motet : Dialogus inter Jesum et hominem

            Haute-contre, basse, basse continue

 

[interventie]

 

Kyrie :

 

[Kyrie eleyson] Premier Couplet du Kyrie. Plein jeu.

Kyrie eleyson

[Kyrie eleyson] 2e Couplet du Kyrie. Fugue sur la Trompette.

Christe eleyson

[Christe eleyson] (3e Couplet du Kyrie.) Recit de Chromhorne.

Christe eleyson

[Kyrie eleyson] 4e Couplet du Kyrie. Trio a 2 dessus de Chromhorne et la basse de Tierce.

Kyrie eleyson

[Kyrie eleyson] 5e et dernier Couplet du Kyrie. Dialogue sur la trompette du grand clavier, et sur la montre, le bourdon et le nazard du positif.

 

Gloria :

 

Gloria in excelsis Deo

[Et in terra] Premier Couplet du Gloria. Plein jeu.

Laudamus te

[Benedicimus te] 2e Couplet. Petitte fugue sur le Chromhorne.

Adoramus te

[Glorificamus te] 3e Couplet. Duo sur les Tierces.

Gratias agimus

[Domine Deus, Rex] 4e Couplet. Basse de Trompette.

Domini Fili

[Domine Deus, Agnus] 5e Couplet. Chromhorne sur la Taille.

Qui tollis…miserere

[Qui tollis…suscipe] 6e Couplet. Dialogue sur la Voix humaine.

Qui sedes

[Quoniam] 7e Couplet. Trio. Les dessus sur la tierce et la basse sur la trompette.

Tu solus Dominus

[Tu solus Altissimus] 8e Couplet. Recit de tierce.

Cum Sancto Spiritu

[Amen] Dernier Couplet. Dialogue sur les grands jeux.

 

[interventie]

 

Graduale :

 

Motet :  Salvum me fac Deus

            Basse, basse continue et symphonie (2 violons et 2 flûtes)

 

[interventie]

 

Offertorium :

 

Offertoire sur les grands jeux

 

Sanctus :

 

[Sanctus] Premier Couplet du Sanctus. Plein jeu.

Sanctus

[Sanctus] 2e Couplet. Recit de Cornet.

Pleni

Hosanna

Elevation. Tierce en Taille.

Benedictus

Hosanna

 

Agnus Dei :

 

[Agnus Dei…miserere] Plein jeu.

Agnus Dei…miserere

[Agnus Dei…dona nobis] Dernier Couplet d’Agnus Dei. Dialogue sur les grands jeux.

 

Communio :

 

Motet :  O misterium ineffabile

            Dessus, basse, basse continue

 

[interventie]

 

Ite missa est :

 

Ite missa est

Deo gratias. Petit plein jeu.

 

Willem Ceuleers : Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo, opus 737 (2010)

            psalm 110

Grand Motet 

2 dessus, haute-contre, chœur à 5 voix

2 violons, 3 violes, 2 flûtes, 1 hautbois, 1 basson, basse continue

 

 

teksten van de motetten (Psalmen uit de NBV, vertalingen van Dirk Seliaerts)

 

 

Dialogus inter Jesum et hominem

tekst : Pierre Bourcy (1693)

 

 

[H]Accedo ad te mi Jesu,

pater misericordiae,

accedo cum fiducia.

[J]Accede fili mi

ad fontem vitae,

accede ad Patris oscula.

[H]Amo, uror, suspiro,

reflorescit caro mea,

ut te sentio.

[J]Renovabitur, ut aquilae, iuventus tua. [ps103]

[H]Quid retribuam tibi o bone Jesu !

Pro omnibus quae tribuisti mihi ?

[J] Fili mi.

[H] Jesu mi.

[J] Praebe mihi cor tuum.

[H] Paratum cor meum, Deus,

paratum cor meum. [ps107]

Accipe illud in holocaustum.

[J&H] Totum ardeat et consumatur flamma charitatis.

 

 

 

 

 

(M) Ik kom tot U, mijn Jezus,

vader van erbarmen,

ik kom met vertrouwen.

(J) Kom mijn zoon

tot de levensbron,

nader tot het aanschijn van de Vader.

(M) Ik bemin, ik brand, ik smacht ernaar,

telkens weer herleeft mijn lichaam

als ik U bespeur.

(J) Jouw jeugd hernieuwt zich als een adelaar.

(M) Wat zal ik U teruggeven, goede Jezus,

voor alles wat U mij geschonken hebt?

(J) Mijn zoon.

(M) Mijn Jezus.

(J) Geef mij jouw hart.

(M) Mijn hart is bereid, God, klaar is mijn hart.

Aanvaard het als een brandoffer.

(J&M) Moge het helemaal verbranden en verteerd worden door het vuur van de liefde.

 

 

 

Salvum me fac, Deus

Psalm 69,1-7.17-18

 

symphonie

Salvum me fac, Deus,

quoniam intraverunt aquae usque ad animam meam.

Infixus sum in limo profundi

et non est substantia.

Veni in altitudinem maris;

et tempestas demersit me.

Laboravi clamans,

raucae factae sunt fauces meae ;

defecerunt oculi mei,

dum spero in Deum meum.

 

Multiplicati sunt super capillos capatis mei

qui oderunt me gratis.

Confortati sunt qui persecuti sunt me,

inimici mei injuste ;

quae non rapui,

tunc exsolvebam.

 

ritournelle

Deus, tu scis insipientiam meam ;

et delicta mea a te non sunt abscondita.

Non erubescant in me qui expectant te,

Domine, Domine virtutum.

Non confundantur super qui quaerunt te,

Deus Israel.

 

Exaudi me, Domine,

quoniam benigna est misericordia tua ;

secundum multitudinem miserationum tuarum respice in me.

Et ne avertas faciem tuam a puero tuo;

quoniam tribulor, velociter exaudi me.

 

 

 

 

 

 

Red mij, God,

het water staat aan mijn lippen,

ik zink weg in bodemloos slijk

en vind geen grond voor mijn voeten,

ik ben in diep water geraakt,

de stroom sleurt mij mee.

Uitgeput ben ik van het roepen,

mijn keel is schor geschreeuwd,

mijn ogen zijn verzwakt

van het uitzien naar mijn God.

 

Talrijker dan de haren op mijn hoofd

zijn zij die mij haten zonder reden,

met velen zijn mijn belagers,

mijn vijanden die mij bedriegen:

teruggeven moet ik

wat ik niet heb geroofd.

 

 

God, u kent mijn lichtzinnig leven,

mijn schuld is u niet ontgaan.

Laat ik niet beschamen wie naar u uitzien,

Heer, God van de hemelse machten,

laat wie u zoekt niet om mij te schande staan,

God van Israël.

 

Antwoord mij, Heer,

u bent genadig en goed,

keer u tot mij, zie mij in erbarmen aan.

 

Verberg uw gelaat niet voor uw dienaar,

antwoord mij snel, want de angst benauwt mij.

 

 

 

O misterium ineffabile

tekst : Pierre Portes (1685)

 

O misterium ineffabile,

O charitatis sacramentum adorabile,

in quo Christi caro dilectos cibat convivos,

quos pretioso redemit sanguine.

O bonitatis prodigium

O pietatis miraculum !

Hic est panis vita vitae,

Hic est cibus animae

Ibi caro, ibi sanguis

confert semen gratiae

donat pignus gloriae.

O amor, o pietas,

o epularum jucunditas,

o convivarum felicitas.

 

 

 

 

 

 

O onnoembaar mysterie

O wonderbaarlijk heilig teken van liefde

waarin het lichaam van Christus de dierbare genodigden voedt met het kostbare bloed.

O wonder van goedheid!

O mirakel van vroomheid!

Dit is het brood van het leven,

Dit is het voedsel voor de ziel.

Zie het lichaam, zie het bloed,

ze brengen ons het zaad van de genade

en dragen het onderpand voor de glorie.

O liefde, o vroomheid

o vreugdevol festijn.

o geluk van de genodigden.

 

 

Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo

psalm 111

 

symphonie

Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo,

in consilio justorum, et congregatione.

Magna opera Domini,

exquisita in omnes voluntates ejus.

Confessio et magnificentia opus ejus;

et justitia ejus manet in saeculum saeculi.

 

Memoriam fecit mirabilium suorum,

misericors et miserator Dominus.

Escam dedit timentibus se.

Memor erit in saeculum testamenti sui.

Virtutem operum suorum annuntiabit populo suo,

ut det illis hereditatem gentium.

 

Opera manuum ejus veritas et judicium.

Fidelia omnia mandata ejus,

confirmata in saeculum saeculi,

facta in veritate et aequitate.

Redemptionem misit populo suo;

mandavit in aeternum testamentum suum.

Sanctum et terribile nomen ejus.

 

Initium sapientiae timor Domini;

intellectus bonus omnibus facientibus eum.

Laudatio ejus manet in saeculum saeculi.

 

 

 

 

 

Ik wil de Heer loven met heel mijn hart

in de grote kring van oprechten.

Machtig zijn de werken van de Heer,

wie ze liefheeft, onderzoekt ze.

Zijn daden hebben glans en glorie,

zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.

 

Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen,

genadig en liefdevol is de Heer.

Hij gaf voedsel aan wie hem vrezen,

eeuwig gedenkt hij zijn verbond.

Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden

en gaf hun het land van andere volken.

 

Waarheid en recht zijn het werk van zijn handen,

uit al zijn regels blijkt zijn trouw,

ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig,

gemaakt volgens waarheid en recht.

Hij heeft zijn volk verlossing gebracht,

voor eeuwig zijn verbond ingesteld.

Heilig en ontzagwekkend is zijn naam.

 

Het begin van wijsheid is ontzag voor de Heer,

wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht.

Zijn roem houdt stand, voor altijd.

 

 

 

uitvoerenden

flûtes allemandes : Hilde De Bleser, Jef Van Boven

hautbois : Joost Pollet

basson : Magda De Ridder

violons : Hermelinde de Smet, Wilfried Praet

taille : Veerle Roggeman

basses de viole : Joost Weyler, Els Caremans, Eddy Moons

orgue (basse continue) : Jetty Janssen

 

premier dessus : Bieke Schiltz, Hilde De Bleser, Frieda Vermeulen, Floor Coomans,

Annelies Coene*

second dessus : Gertie Lindemans*, Rhaissa D’haene, Heleen Rouwenhorst, Brenda Blokland

tailles : Vera Stessel, Anne Coornaert, Els Caremans

haute-contre : Hans Van den Broeck*

basses-tailles : Patrick Mollet, Luk Verlackt*, Manfred Halsema, Walter Bosmans

basses : Michel Labro*, Herman Moelants, Andoni Michelena, Willem Ceuleers*

 

* = solisten