BWV 140


Home | Vorig niveau | Bach en de dood | BWV 51 | BWV 56 & 57 | BWV 82 | Actus Tragicus | BWV 127 | BWV 140

 

BWV 140: Wachet auf ruft uns die Stimme

 

BWV 140

VERTALING van BWV 140

bijbelse referenties

1. Coro

Wachet auf, ruft uns die Stimme
Der Wächter sehr hoch auf der Zinne,
Wach auf, du Stadt Jerusalem!
Mitternacht heißt diese Stunde;
Sie rufen uns mit hellem Munde:
Wo seid ihr klugen Jungfrauen?
Wohl auf, der Bräutgam kömmt;
Steht auf, die Lampen nehmt! 

Alleluja!
Macht euch bereit
Zu der Hochzeit,
Ihr müsset ihm entgegen gehn!

1. Koraal

Op, waakt op! zo laat zich horen

de roep der wachters op de toren:

Waak op, gij stad Jeruzalem !

Middernacht is aangebroken;           

wij worden door hen aangesproken :

gij wijze maagden, waar zijt gij ?

Sta op ! de Bruidegom naakt;

Ontsteekt uw lampen – waakt!

Halleluja,

maakt u gereed

voor ’tbruiloftsfeest.

gij moet Hem ijlings tegengaan.”

[Mattheus 25:1-13]

[Jesaja 21:11-12]

 

2. Recitativo 

Er kommt, er kommt,
Der Bräutgam kommt!
Ihr Töchter Zions, kommt heraus,
Sein Ausgang eilet aus der Höhe
In euer Mutter Haus.
Der Bräutgam kommt, der einem Rehe
Und jungen Hirsche gleich
Auf denen Hügeln springt
Und euch das Mahl der Hochzeit bringt.
Wacht auf, ermuntert euch!
Den Bräutgam zu empfangen!
Dort, sehet, kommt er hergegangen.

2. Recitatief

Hij komt, hij komt,

de bruidegom komt !

Naar buiten ! gij dochters van Sion

Zijn Uitgang spoedt zich uit den hoge

naar het huis van uw moeder.

De bruidegom komt, als een ree   

als een jong hert springt hij op de heuvels

en brengt u het bruiloftsmaal.

Waakt op, wordt wakker !

Om de bruidegom te ontvangen !

Kijk, daar komt hij al aan.

 

[Hooglied 3: 11]

[Lukas 1: 78]

[Hooglied 3: 4]

[Hooglied 2: 9,17]

3. Aria (Duetto)


Sopran
Wenn kömmst du, mein Heil?
Baß
Ich komme, dein Teil.
Sopran
Ich warte mit brennendem Öle.
{Sopran, Baß}
{Eröffne, Ich öffne} den Saal
beide
Zum himmlischen Mahl
Sopran
Komm, Jesu!
Baß
Komm, liebliche Seele!

3. Aria – duet 

 

Sopraan: 

Wanneer kom je, mijn heil            

Bas: 

Ik kom, uw deel

Sopraan: 

Ik wacht terwijl de olie brandt

Sopraan/Bas

(Doe open/Ik open) de zaal 

voor het hemelse maal.

Sopraan

Kom, Jezus

Bas

Kom, mijn lieve ziel.

[Jesaja 62:11]   

[Ps 16:5, 73:26; 119:57; 142:5]

4. Choral

Zion hört die Wächter singen,
Das Herz tut ihr vor Freuden springen,
Sie wachet und steht eilend auf.
Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig,
Von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig,
Ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf.
Nun komm, du werte Kron,
Herr Jesu, Gottes Sohn!
Hosianna!
Wir folgen all
Zum Freudensaal
Und halten mit das Abendmahl.

4. Koraal

Sion hoort de wachters zingen,

zij voelt het hart van vreugd opspringen,

Z’ontwaakt meteen, staat haastig op.

Haar geliefde daalt nu stralend neder,

in waarheid sterk, in liefde teder,

haar licht breekt door, haar ster gaat op. 

Kom nu, gij aardrijks kroon,

Heer Jezus, ’s Vaders Zoon !

Zingt hosannna !

Komt allemaal

naar de feestzaal,

en vier met ons het avondmaal !

[Mattheus 25:1-13; Mattheus 22: 1-10; Openbaring 19: 7-9] 

[Num 24:17]

 

 

5. Recitativo

So geh herein zu mir,
Du mir erwählte Braut!
Ich habe mich mit dir
Von Ewigkeit vertraut.
Dich will ich auf mein Herz,
Auf meinem Arm gleich wie ein Siegel setzen
Und dein betrübtes Aug ergötzen.
Vergiß, o Seele, nun
Die Angst, den Schmerz,
Den du erdulden müssen;
Auf meiner Linken sollst du ruhn,
Und meine Rechte soll dich küssen.

5. Recitatief

Kom maar bij mij naar binnen,

gij, mijn uitverkoren bruid !

Ik heb mij aan u als bruidegom verbonden

van eeuwigheid af.            

U wil ik op mijn hart,

op mijn arm als een zegel zetten            

en uw bedroefde oog verblijden.

Vergeet nu, o ziel,

de angst en de smarten

die u hebt moeten dulden;

Op mijn linker zult gij rusten

En mijn rechter zal u kussen.

 

[Hosea 2: 18/19]

[Hooglied 8: 6]

[Hooglied 8:3]

6. Aria (Duetto)

Sopran
Mein Freund ist mein,
Baß
Und ich bin sein,
beide
Die Liebe soll nichts scheiden.
{Sopran, Baß}
{Ich will, du sollst} mit {dir,mir} in Himmels Rosen weiden,
beide
Da Freude die Fülle, da Wonne wird sein.

6. Aria – Duet

Sopraan: 

Mijn geliefde is van mij,

Bas: 

en ik ben van hem,             

beide: 

Deze liefde mag niets scheiden.

(Sopraan/Bas): 

Ik (wil/Gij) zult  met (u/mij) temidden van hemelse rozen weiden,

beide

Waar volheid van vreugde en gelukzaligheid zal zijn.

 

 

[Hooglied 6: 3]

[Hooglied 6:3]

[Ps 16:11]

7. Choral

Gloria sei dir gesungen
Mit Menschen- und englischen Zungen,
Mit Harfen und mit Zimbeln schon.
Von zwölf Perlen sind die Pforten,
An deiner Stadt sind wir Konsorten
Der Engel hoch um deinen Thron.
Kein Aug hat je gespürt,
Kein Ohr hat je gehört
Solche Freude.
Des sind wir froh,
Io, io!
Ewig in dulci jubilo.

7. Koraal

‘Gloria’ zij u gezongen

met mensen- en met englentongen

met snarenspel en cymbeltoon.

Paarlen zijn der poorten bogen,

in uwe stad zo opgetogen,

met englen dansen we om uw troon.

Geen oog heeft ooit vermoed,

geen oor heeft ooit gehoord

zulk een vreugde.

Blij zingen wij,

hojo, hojo !

eeuwig ‘in dulci jubilo’

 

[Openbaring 21]

[Openbaring 5:13; 7:11-12]

[Psalm 150]

[Openbaring 21:12]

[1 Korinthiers 2:9]

 

- Om de innige band tussen deze cantate en de tekst van het 'Hooglied' te ontdekken heb ik op een aparte webpagina enige uittreksels uit het Hooglied opgenomen.

- Voor degenen die meer willen weten over de geschiedenis van de uitlegging van het Hooglied als mystieke tekst, die de liefdesrelatie tussen God en zijn volk-de ziel-de kerk beschrijft heb ik een klein opstel geschreven over erotische liefde en bruidsmystiek, d.w.z. over de allegorische uitleggin van het Hooglied... in het Engels..

 

Dick Wursten / november-december 2002